Tin tổng hợp

sữa nước trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một số em bé thường hay ngủ trong lúc bú chai sữa, nước trái cây, nước đường, hay là nước xô-đa.

Some infants routinely fall asleep while sucking on a bottle that contains milk, juice, sugar water, or soda.

jw2019

IM: Cô không thể tìm thấy nước sữa ở Citarella; cô không thể tìm thấy nước sữa.

IM: You can’t find buttermilk at Citarella; you can’t find buttermilk.

ted2019

Thứ hai, nước ngọt được ưa chuộng nhiều hơn sữanước.

Second, soft drinks have replaced milk and water as the beverage of choice.

jw2019

Sữanước ở trong bình.

Uh, milk and water from the sippy cup.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ta là một thợ sữa ống nước hả?

He’s a maintenance man.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ Olsson đút sữanước đường cho cô.

Olsson’s mother force-fed her milk and sugar water.

WikiMatrix

16 Thật vậy, ngươi sẽ uống sữa các nước,+ bú vú các vua;+

16 And you will actually drink the milk of nations,+

jw2019

• Con cái của Si-ôn “hút sữa các nước” qua cách nào?

• How have Zion’s children ‘sucked the milk of nations’?

jw2019

Oklahoma chiếm 5,5% sản lượng thịt bò, 6,1% lúa mì, 4,2% sản lượng thịt lợn, 2,2% các sản phẩm từ sữa của nước Mỹ.

Approximately 5.5 percent of American beef comes from Oklahoma, while the state produces 6.1 percent of American wheat, 4.2 percent of American pig products, and 2.2 percent of dairy products.

Xem thêm  Thay đổi hành vi (sức khỏe cộng đồng) – Wikipedia tiếng Việt

WikiMatrix

Nó cũng chứa sữa và cặn sữa, nước sữa, không quá 1% tinh bột, muối và men dịch vị được lấy từ thủy phân dạ múi khế của bò con, dê con, hoặc dê, với số lượng phù hợp trong việc sản xuất.

It may also contain milk and whey solids, buttermilk, starch in an amount not exceeding one per cent, salt, and rennet derived from aqueous extracts from the fourth stomach of calves, kids or lambs, in an amount consistent with good manufacturing practice.

WikiMatrix

Trong lễ hội Mahamastakabhisheka được tổ chức một lần trong mỗi 12 năm, bức tượng của Gommateshwara sau đó được tắm và xức dầu với libations như sữa, nước mía, và nghệ tây dán, và rắc bột của gỗ đàn hương, bột nghệ, và son.

During the festival of Mahamastakabhisheka that is held once in every 12 years, the statue of Gommateshwara is then bathed and anointed with libations such as milk, sugarcane juice, and saffron paste, and sprinkled with powders of sandalwood, turmeric, and vermilion.

WikiMatrix

Hầu hết sữa dưỡng thể đều là nhũ tương dầu trong nước sử dụng một chất như cetearyl alcohol để giữ nhũ tương gắn với nhau, nhưng sữa dưỡng nước trong dầu cũng được hình thành.

Most lotions are oil-in-water emulsions using a substance such as cetearyl alcohol to keep the emulsion together, but water-in-oil lotions are also formulated.

WikiMatrix

Nếu anh đánh quá tay kem đặc quánh này, mà thực ra chính là nước sữa

Xem thêm  Vi khuẩn nhuộm soi là gì?

If you’ve ever overbeaten your whipped cream, it’s actually buttermilk.

ted2019

Ngươi sẽ hút sữa của các nước”.

And you will actually suck the milk of nations.”

jw2019

Cho tôi một nước sữa trái cây được chứ?

And can I get a milkshake?

OpenSubtitles2018. v3

IM: nó luôn là nước sữa ít béo

IM: It’s always low-fat buttermilk.

ted2019

b) Hiểu theo nghĩa bóng, dân tộc của Ngài “hút sữa của các nước” như thế nào?

(b) How, representatively, do his people “suck the milk of nations”?

jw2019

Bây giờ mỗi đêm Sohrab tắm gần một tiếng, đầm mình trong nước sữa tắm, kỳ cọ.

Now Sohrab spent almost an hour a night in the bath, soaking in the soapy water, scrubbing.

Literature

Trong đoạn Kinh Thánh này, Đức Giê-hô-va ví lời của ngài với nước, sữa và rượu nho.

In this Bible passage, Jehovah compares his word to water, milk, and wine.

jw2019

Với những người thích uống Chai mà không có sữa, có thể thay thế phần sữa đó bằng nước.

For those who prefer to drink chai without milk, the portion is replaced with water.

WikiMatrix

(Ê-sai 60:16) Si-ôn được nuôi dưỡng bằng “sữa của các nước” và bú “vú của các vua” như thế nào?

(Isaiah 60:16) How does Zion feed on “the milk of nations” and suck “the breast of kings”?

jw2019

Xem thêm  Sản Lượng Tiềm Năng Là Gì - Sản Lượng Tiềm Năng Là Mức Sản Lượng: - Du Học CaNaDa - Kiến Thức Du Học CaNaDa

Và họ sẽ “hút sữa của các nước”, dùng những phương tiện sẵn có để đẩy mạnh sự thờ phượng thật.

And they will “suck the milk of nations,” using certain available resources for the advancement of true worship.

jw2019

Vi khuẩn này lây lan do ăn thịt bò băm viên còn sống hoặc chưa được nấu chín, sữa hoặc nước ép trái cây chưa tiệt trùng, hoặc nước giếng nhiễm bệnh .

It is transmitted by eating raw or undercooked hamburger, unpasteurized milk or juices, or contaminated well water .

EVBNews

Dân Ngài đã hút “sữa của các nước”, tức dùng tài nguyên từ các nước để phát triển sự thờ phượng thật.

His people have sucked “the milk of nations,” using resources from the nations for the advancement of true worship.

jw2019

Cháu luôn luôn sẵn sàng nghe lời y tá, giúp họ phân phát sữa chua, nước trái cây, và những thứ khác cho các trẻ em điều trị tại những khu gần đó.

She was always eager to cooperate with the nurses, helping them to deliver yogurt, juice, and other items to hospitalized children in nearby wards.

jw2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button