Tin tổng hợp

giảm sút trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

Với sự từ chức Dân uỷ Chiến tranh của Trotsky sự thống nhất của troika dần giảm sút.

With the resignation of Trotsky as War Commissar, the unity of the troika began to unravel.

WikiMatrix

“Số lượng phát hành báo chí tiếp tục giảm sút”.

“Oplage regionale kranten blijft dalen“.

WikiMatrix

Bạn không đưa tin về các thứ giảm sút.

You’re not making news out of things falling down .

QED

Lão Chấn Mập, ông cũng không giảm sút võ công nhỉ.

Fatty chen, you have managed to keep up your kung fu .

QED

Sau nhiều năm giảm sút, số các thầy tu thường trú hiện đã tăng lên hơn 2.000.

After years of decline, the number of resident monks has risen to more than 2,000.

jw2019

Tôi nhìn tài sản của mình giảm sút khoảng 1 triệu đô một ngày, mỗi ngày, trong vòng 18 tháng.

I watched my own net worth falling by about a million dollars a day, every day, for 18 months.

ted2019

Không nên để cho sức khỏe thiêng liêng giảm sút khi bạn học ngôn ngữ khác

Your spiritual health should not be compromised while you are learning a foreign language

jw2019

Khi anh là quyền Tổng thống, niềm tin của tôi đã giảm sút.

When you were acting president, my faith was less than full.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, năm 2008, thu nhập bình quân đầu người đã giảm sút.

Xem thêm  Delivery Optimization Files là gì? Hiểu rõ hơn mục Disk Cleanup – GEARVN.COM

After 2008, however, the share of imported electricity went down drastically.

WikiMatrix

Số lượng khoảng 3000 con và đang giảm sút.

The population stands at 3000 and is declining.

WikiMatrix

Nhưng vì lý do sức khỏe giảm sút, cả Chủ Tịch Monson lẫn Anh Cả Robert D.

But because of declining health, both President Monson and Elder Robert D.

LDS

Sự ủng hộ cho cuộc đình công sẽ giảm sút thôi.

Support for the strike is dipping.

OpenSubtitles2018. v3

Khi vị giác giảm sút

When Taste Goes Wrong

jw2019

Từ đó, tỷ lệ tăng hàng năm đã giảm sút.

Since then, annual growth has declined.

WikiMatrix

# 14 – Kinh tế Tây Ban Nha lại suy thoái sau khi kinh tế quý 1 giảm sút .

# 14 – Spain back in recession after first-quarter contraction

EVBNews

Đến lúc đó thì quan tâm quân sự ở sân bay đã bị giảm sút.

By then the military interest in the airport had dwindled.

WikiMatrix

Tuy nhiên, thay vì những thành công liên tiếp ở FA Cup, phong độ họ bị giảm sút.

However, despite continued success in the FA Cup, form slipped.

WikiMatrix

Một vài khả năng dĩ nhiên giảm sút khi về già.

Some abilities, of course, decrease with age.

ted2019

giảm sút điểm trung bình… và lạm dụng chất gây nghiện.

declining GPA… and substance abuse.

OpenSubtitles2018. v3

Sau thất bại của Nga, ảnh hưởng của nó giảm sút.

Xem thêm  Verify là gì? Những điều về xác thực có thể bạn chưa biết

Following Russia’s defeat, its influence declined.

WikiMatrix

Sự giảm sút sản lượng cũng gây ra tổn thất.

Tacking also resulted from damage .

WikiMatrix

Sự giảm sút việc làm hàng tháng bắt đầu sụt giảm không lâu sau đó.

Monthly job losses began slowing shortly thereafter .

WikiMatrix

Kết quả là, tổng số thuế mà các samurai chúa đất thu được ngày càng giảm sút.

As a result, the tax revenues collected by the samurai landowners were worth less and less over time.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button