Tin tổng hợp

Các mẫu câu có từ ‘take care of’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

1. Mothers take care of the children, take care of the home.

Những bà mẹ chăm nom những đứa con, chăm nom mái ấm của minh .

2. I’ll take care of the buttons, you take care of the check.

Để tôi lo mấy cái nút, còn anh lo tấm chi phiếu đi.

3. Take care of helga.

Chăm nom Helga nhé .

4. Take care of yourself.

Bảo trọng nhé !

5. Mr. Nightlinger, you take care of the kitchen, I’ll take care of the drive.

Anh Nightlinger, anh lo việc bếp núc, tôi lo việc lùa bò .

6. Please take care of me.

Chiếu cố cho mình nhé .

7. I’ll take care of you.

Bố sẽ chắm sóc con cẩn trọng

8. I’ll take care of it.

Chú sẽ lo liệu .

9. I will take care of myself

Em sẽ chăm sóc bản thân mà .

10. Relax, I’ll take care of this

Anh Chen, tin nhắn đó là sao ?

11. Primo can take care of himself.

Primo hoàn toàn có thể tự lo liệu được .

12. I’ll take care of the soldiers.

Để tôi cầm chân bọn lính .

13. Robin, take care of your sister.

Robin, lo cho chị em .

14. Brother Leng, take care of yourself.

huynh hãy tự bảo trọng nhé .

15. The sharks’ll take care of the evidence.

Cá mập sẽ xử lý cái dẫn chứng này .

16. I know you’ll take care of me.

Em biết anh sẽ lo cho em .

17. Rita, take care of the blinds, please.

Rita, làm ơn kéo màn xuống .

18. We’ll take care of it – Do something

Chú ý xuất phát. Bao giờ mới sửa xong ?

19. Wish he’d take care of my ex.

Nó thịt hộ vợ cũ mình thì tốt .

20. Let Mad Dragon take care of him

Đại ca, sao mình không kiếm thằng Long khùng để khử nó đi ?

21. Letty, go take care of the cable.

Letty, hãy tháo dây cáp .

22. Kham, Let me take care of this.

Kham, để tôi lo .

23. I’ll take care of the sniper tonight.

Tối nay tôi sẽ giải quyết và xử lý tên bắn tỉa này .

24. But who’s gonna take care of your family?

Giết rồi ai sẽ lo cho gia đinh anh ?

25. He told me he’d take care of me.

Ảnh nói sẽ chăm nom cho tôi .

26. Kai, take care of the customers for me?

Kai, tiếp khách giúp tôi nhá ?

27. You need to take care of your responsibilities.

Anh nên chăm sóc đến bổn phận của mình .

Xem thêm  Tên gọi của 8 fandom ‘hô mưa gọi gió’, có sức ảnh hưởng lớn tại Cbiz!

28. A strong man to take care of you?

Một người can đảm và mạnh mẽ chăm sóc cho em ?

29. This’ll take care of my time and expenses.

Cái này để bù lại thời hạn bị mất của tôi .

30. I think she can take care of herself.

Chú nghĩ là bả hoàn toàn có thể tự lo cho mình được .

31. You need to take care of the twig!

Chú mày cần chăm nom thằng nhóc cành cây nữa .

32. I’ll take care of everything before he gets back.

Má sẽ lo mọi thứ trước khi chồng con về .

33. I can’t take care of him all the time.

Em không hề khi nào cũng trông nó được .

34. Kikujiro tells Masao to take care of his grandma.

Kikujiro dặn dò Masao chăm nom bà của cậu .

35. The pest control guy can take care of it.

Những người ” trấn áp dịch ” họ nói sẽ lo chuyện đó

36. I’m quite able to take care of things myself.

Ta muốn dành một chút ít thời hạn yên tĩnh cho bản thân .

37. He’s sure this man will take care of me.

Anh ấy cam kết ràng buộc là ông này sẽ chăm sóc đến tôi .

38. I can take care of him in New York.

Bọn tao hoàn toàn có thể lo cho nó ở Thành Phố New York .

39. You used to take care of my Uncle Ken.

Hồi trước anh từng chăm nom cho bác Ken của tôi nhỉ .

40. I’ll let him take care of my businesses there.

ta sẽ để cậu ta quản lý việc làm làm ăn của ta ở đó .

41. Family has to take care of each other, right?

Gia đình phải lo cho nhau, đúng không ?

42. Our Chairman has urgent business to take care of.

quản trị có chuyện rất quan trọng phải giải quyết và xử lý .

43. Leary and I will take care of the manager’s house.

Leary và tôi sẽ lo nhà tay giám đốc .

44. Why don’t you just take care of your own boyfriend.

Sao cô ko lo chăm nom bạn trai của cô đi .

45. I have a responsibility to take care of this kingdom.

Ta còn có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc cho vương quốc này .

46. A bit rude, but I’ll take care of that myself.

Chỉ có mất dạy 1 tí thôi nhưng sẽ tôi tự mình quản trị nó cho ông .

47. Then a different oncologist agreed to take care of Danièle.

Rồi một bác sĩ chuyên khoa ung thư khác đồng ý chấp thuận điều trị cho Danièle .

Xem thêm  "Tỏi" trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ. - Trangwiki

48. (Isaiah 32:2) Take care of yourself physically and emotionally.

Hãy tìm đến những người bạn như “ nơi núp gió và chỗ che bão-táp ”, trong đó có những trưởng lão ( Ê-sai 32 : 2 ) .

49. He’s going to take care of you for the weekend.

Ông ấy sẽ chu tất cho những bạn … trong những ngày cuối tuần nay .

50. Did you take care of that lie detector test yet?

Bà có lo được vụ máy kiểm tra nói dối đó chưa ?

51. Just take care of the pack while I’m gone, please?

Để ý tới bầy của tôi khi tôi đi vắng, nhé ?

52. Older kids may have to take care of younger siblings .

Những trẻ lớn hơn hoàn toàn có thể phải chăm nom cho những em ruột của mình .

53. Please give me wisdom to take care of your people.’

Xin ban cho con sự khôn ngoan để quản lý dân ngài ’ .

54. Take care of what you have worked so hard to maintain!”

Hãy trân trọng vị thế mà khó khăn vất vả lắm bạn mới giữ được ! ” .

55. So long, fellows, sayonara, and take care of the home front.

Tạm biệt, những bạn, sayonara, và nhớ bảo trọng hậu phương .

56. You just keep them safe, and I’ll take care of Lussier.

Anh chỉ cần bảo vệ họ bảo đảm an toàn, còn Lussier cứ để em lo .

57. Okay, when the family’s away, you take care of your man.

Được, khi chỉ còn hai người, con phải chiều chuộng nó .

58. I was just trying to take care of my family, Sal.

Tôi chỉ cố chăm sóc cho mái ấm gia đình thôi .

59. Take care of the gunmen, deactivate the bomb, then steal it.

Xử lý lũ người máy, vô hiệu quả bom, rồi đánh cắp nó .

60. I need her to take care of some numbers for me.

Tao cần nó lo cho tao vài số lượng cho tao .

61. Jehovah can take care of them far better than you can.”

Đức Giê-hô-va sẽ chăm nom họ theo cách mà anh chị có lẽ rằng không làm được ” .

62. I just have a little unfinished work to take care of.

Chỉ là có 1 số ít việc đang dở dang anh cần phải làm nốt .

63. I just have a little unfinished work to take care of

Chỉ là có một số ít việc đang dở dang anh cần phải làm nốt

64. If your men are smart, they’ll take care of you themselves.

Nếu người của mày mưu trí, thì họ sẽ tự xử mày .

65. “Most of us try to take care of our physical health.

Xem thêm  Lối Sống Tình Nghĩa Là Gì - Cẩm nang Hải Phòng

“ Hầu hết tất cả chúng ta đều nỗ lực giữ gìn sức khỏe thể chất .

66. Oh woman, I’ m trying to take care of passage here

Coi nào em, anh đang chủ trì buổi lễ mà

67. You work on her soul, and I’ll take care of the desert.

Ông lo phần hồn của cổ, còn tôi lo sa mạc .

68. Jonah had never done a thing to take care of that plant.

Giô-na chưa làm gì để chăm nom dây dưa đó .

69. It’s a duty for a teacher to take care of his student.

Thầy giáo là phải có nghãi vụ chăm nom cho học trò của mình .

70. Then I’ il just have one jag- off to take care of

Và chỉ cần dặm vá lại chút đỉnh

71. I need to be stronger so I can take care of you.

Ba cần phải khỏe hơn để hoàn toàn có thể chăm nom cho con .

72. I have to watch out for my lungs, take care of myself.

Tôi phải trông nom lá phổi của tôi, chăm nom cho bản thân chứ .

73. Now, normally, I would take care of this, but this guy’s sketchy.

Bình thường tôi sẽ tự lo chuyện này, nhưng gã này rất mờ ám .

74. Once I graduate and I’m gone, who’s gonna take care of you?

Khi con tốt nghiệp và đi học thì ai sẽ chăm nom cho bố ?

75. A widower and father has to take care of his three children.

Chồng về Nước Ta còn Họa Mi ở lại một tay chăm nom ba đứa con .

76. It can be a convenient way to take care of your bills .

Việc đó hoàn toàn có thể là một cách thuận tiện quản trị những hoá đơn của bạn .

77. They should never expect anyone to take care of this responsibility for them.

Họ không được trông mong bất kỳ người nào khác sẽ lãnh nghĩa vụ và trách nhiệm này cho họ .

78. Eventually he even let her take care of some of the money matters.

Dần dần ông để vợ lo đến vài việc liên-quan về tài-chánh gia-đình .

79. She’d quit working to take care of Julia who was still very young.

Cổ bỏ việc để chăm nom cho Julia, lúc đó còn rất nhỏ .

80. You’re gonna leave my party to take care of a box of rats?

Cậu định bỏ bữa sinh nhật của tớ chỉ để chăm nom cho bọn chuột nhắt đấy àh ?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button