Tin tổng hợp

tall trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

The species Puya raimondii is notable as the largest species of bromeliad known, reaching 3 m tall in vegetative growth with a flower spike 9–10 m tall.

Loài Puya raimondii là loài đáng chú ý là loài lớn nhất của họ đã được biết, đạt chiều cao 3 m cao trong tăng trưởng thực vật với một cành hoa 9–10 m.

WikiMatrix

As a result, they may become confused by bright lights on tall buildings.

Chúng có thể bị lúng túng vì ánh sáng đèn của các tòa nhà cao tầng.

jw2019

These old walls would be delighted with their new steel belt, which holds them tall and erect.

Những bức tường cũ này sẽ vui mừng với những dây thép mới mà giữ cho chúng được đứng cao và thẳng.

LDS

González is 5 ft 8 in (1.73 m) tall, and she represented the state of Bocas del Toro.

González sở hữu chiều cao là 5 ft 8 (tương đương 1,73m), và cô đại diện cho bang Bocas del Toro để tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc gia này.

WikiMatrix

The king was around 5 feet 10 inches (1.78 metres) tall and died between the ages of 35 and 40.

Vị vua này cao khoảng 1,78m và qua đời ở độ tuổi từ 35 tới 40 tuổi.

WikiMatrix

There’s a tall, dangling man waving us down over there.

Có một người cao lớn, lêu khêu đang vẫy tay với chúng ta kìa.

OpenSubtitles2018. v3

Tatiana, who stands 1.73 m (5 ft 8 in) tall, competed as a representative of Santo Domingo, one of 18 contestants in her country’s national beauty pageant, Miss Ecuador 2012.

Tatiana cao 1,73 m (5 ft 8 in), tham gia thi đấu với tư cách là đại diện của Santo Domingo, là một trong 18 thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc gia của cô, Hoa hậu Ecuador 2012.

Xem thêm  Sàn chứng khoán là gì? 3 sàn giao dịch chứng khoán lớn và uy tín | Timo

WikiMatrix

“KISS Music Theater – Ed Sheeran – Interview with Tall Cathy”.

Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2012. ^ “KISS Music Theater – Ed Sheeran – Interview with Tall Cathy”.

WikiMatrix

Sohrab and I sat on the black leather sofa across the reception desk, next to a tall American flag.

Tôi và Sohrab ngồi trên một chiếc ghế sofa bọc da đen ngay bên bàn tiếp khách, cạnh một lá cờ Mỹ to.

Literature

Repeat that process for a million years and the average height will be a lot taller than the average height today, assuming there’s no natural disaster that wipes out all the tall people.

Quá trình này được lặp lại trong một triệu năm và chiều cao trung bình sẽ tăng lên, cao hơn so với ngày nay, giả sử là không có một thiên tai nào tiêu diệt tất cả cả những người cao.

QED

Until a person is faced with death, it’s impossible to tall whether they have what it takes to survive.

Đến khi một cá thể nào đó sắp chết, điều này không hề nói được có chăng là làm thế nào để sống sót .

OpenSubtitles2018. v3

Corn just don’t pop up 10 feet tall.

Bắp không mọc cao ba thước.

OpenSubtitles2018. v3

MERCUTlO The pox of such antic, lisping, affecting fantasticoes; these new tuners of accents! –‘By Jesu, a very good blade! — a very tall man! — a very good whore!’– Why, is not this a lamentable thing, grandsire, that we should be thus afflicted with these strange flies, these fashion- mongers, these pardonnez- moi’s, who stand so much on the new form that they cannot sit at ease on the old bench?

MERCUTIO Các thủy sự nhảy lộn như vậy, lisping, ảnh hưởng đến fantasticoes; bộ chỉnh mới về ngữ âm – ́By Jesu, một lưỡi dao rất tốt – một người đàn ông rất cao – một con điếm rất tốt!! ” – Tại sao, không phải là một điều đáng tiếc, tổ tiên, mà chúng ta nên do đó bị ảnh hưởng với những con ruồi lạ, những mongers thời trang, những pardonnez- mới của người đứng nhiều vào hình thức mới mà họ không thể ngồi thoải mái trên băng ghế dự bị cũ?

Xem thêm  Sổ cái là gì? Tác dụng của sổ cái đối với công việc của kế toán?

QED

The 75 feet tall temple is decorated all over with ornamental work.

Ngôi đền cao 75 feet được trang trí trang hoàng.

WikiMatrix

Tall people don’t live long.

Cao người chết nhanh.

OpenSubtitles2018. v3

The world’s largest orchid grows several meters tall.

Loài lan lớn nhất thế giới cao vài mét.

ted2019

It is recommended that grazing begin when the plants are about 50 cm tall, and that grazing be discontinued when the plants have been eaten down to about 25 cm, and to rest the pasture 30 – 45 days between grazing periods.

Việc cho gặm cỏ được khuyên là nên bắt đầu khi mà cỏ cao khoảng 50 cm, và phải ngừng lại khi cỏ chỉ còn cao khoảng 25 cm, và phải chờ khoảng 30 – 45 ngày giữa các lần cho gặm để cỏ mọc lại.

WikiMatrix

9 “Hear, O Israel, today you are crossing the Jordan+ to go in and dispossess nations greater and mightier than you,+ cities great and fortified to the heavens,*+ 2 a people great and tall, the sons of the Anʹa·kim,+ about whom you know and have heard it said, ‘Who can stand up to the sons of Aʹnak?’

9 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, ngày nay anh em sẽ băng qua sông Giô-đanh+ để vào đuổi các dân tộc lớn hơn và hùng mạnh hơn anh em,+ để chiếm các thành lớn và kiên cố đến tận trời,*+ 2 để đuổi con cháu A-nác,+ là dân tộc cao và mạnh mà anh em đã biết và nghe người ta nói rằng: ‘Ai có thể đứng vững trước con cháu A-nác?’.

Xem thêm  Giá đỗ trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

jw2019

Tumbling among themselves like kittens, they wrestle, pounce on their playmates, and jump about in the tall grass.

Lăn vào nhau như những con mèo nhỏ, chúng vật nhau, nhảy chồm đến vồ lấy nhau và nhảy nhót trong các đám cỏ cao.

jw2019

You seem like a tall vanilla latte.

Trông cậu có vẻ sẽ thích một ly vanilla latte cao.

OpenSubtitles2018. v3

Yes, tall, slender, brown hair, brown eyes.

Yes, uh, cao, mảnh khảnh, tóc nâu, mắt nâu.

OpenSubtitles2018. v3

Suddenly the tall man knew what to do.

Đột nhiên, người cao gầy tìm ra được điều gì phải làm.

Literature

Adult tyrannosaurids had tall, massive skulls, with many bones fused and reinforced for strength.

Các con Tyrannosaurids trưởng thành có hộp sọ cao, lớn, do nhiều xương hợp nên và cung cấp sức mạnh.

WikiMatrix

But when she dismounted from her bike, she saw that the house was abandoned and dilapidated, with tall weeds in the yard and windows that were plain and dirty.

Nhưng khi xuống xe, cô bé ấy thấy rằng ngôi nhà này bị bỏ hoang và đổ nát, cỏ dại mọc cao trong sân và các cửa sổ thì đơn sơ và dơ bẩn.

LDS

Is she as tall as me?

Em ấy cao bằng tôi không?

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button