Tin tổng hợp

tan học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sau khi tan học, tôi thường đi thánh chức với một số anh chị tiên phong.

After school, I used to meet some pioneers and work with them in the ministry.

jw2019

Jenny và bạn nó, Josie, đã cùng chơi sau khi tan học.

Jenny and her little friend, Josie, were playing after school.

OpenSubtitles2018. v3

Cô Hoàng, trùng hợp thế, tan học rồi à.

Miss Wong, funny meeting you again .

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đoán mẹ cô làm thế cho cô sau khi tan học về trong một ngày mưa.

I bet this is what your mother made you after school on a rainy day.

OpenSubtitles2018. v3

Hẹn gặp bố khi tan học.

See you after school.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy nói chuyện với chúng sau giờ tan học.

Talk with them after school.

jw2019

Trước đó vài ngày, tôi thấy trên mặt thằng bé có vết thâm tím sau giờ tan học.

Earlier that day, I noticed some bruises on his face when he came from school.

ted2019

Chúng ta sẽ bàn thêm sau khi tan học, nhé?

We’ll talk more after school, all right?

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi tan học.

I’m taking my test after school.

OpenSubtitles2018. v3

Cháu yêu, hẹn gặp lại khi tan học nhé.

See you after school, darl.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn nói chuyện với các cậu bé trước khi tan học, nếu cô không phiền.

I’d like to talk to these boys before class breaks up, if you don’t mind.

Xem thêm  Lá số và số phận con người

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi tan học sao không về nhà ngay?

After you finished school, why didn’t you come home?

OpenSubtitles2018. v3

Trên đường về khi tan học, Minnie Johnson nói: – Nó nói khoác đó.

On the way home after school, Minnie Johnson said, “She’s just bragging.

Literature

“Nó cũng có thể ở lại chơi sau khi tan học.

“””He can stay over sometimes after school, too.”

Literature

Gặp con sau giờ tan học nhé, khỉ con!

See you after school, monkey.

OpenSubtitles2018. v3

Trường học cũng thường cho tan học trong buổi chiều.

Schools usually let out during the afternoon as well .

WikiMatrix

Gặp tôi ở dưới cầu đường sắt sau khi tan học và chúng ta sẽ chụp ở đó.

Meet me under the railway bridge after school and we’ll take it from there.

OpenSubtitles2018. v3

Vào buổi tối có nhóm họp, con cái làm bài vở ngay khi tan học về nhà.

On meeting nights the children do their homework as soon as they return home from school.

jw2019

Chị sẽ đón em lúc tan học.

I’ll pick you up after school.

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi tan học con có thể lấy lại nó.

You can have it back after school.

OpenSubtitles2018. v3

Con tan học rồi anh đi đón đi.

Just pick up Ah Ching from school .

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng khi tan học các bạn bè nó rủ ở lại chơi.

Xem thêm  Steve Jobs và những câu nói không thể nào quên

But then other children ask her to stay and play with them.

jw2019

Tan học, Paul về nhà với hai mắt đỏ hoe, giọng nói líu ríu và cuống quýt.

Paul comes home after school with red eyes, slurred speech, and coordination difficulties.

Literature

Cậu muốn cùng đi ăn tối sau khi tan học không?

Do you want to get dinner together after class?

QED

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button