Tin tổng hợp

team trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Back when I was a young man, my father ran a team of sled dogs up in the Yukon.

Hồi xưa cha tôi nuôi hai con chó và ông ta đã cho một người trẻ tuổi .

OpenSubtitles2018. v3

He took part in the Indonesian national team during the 2007 Asian Cup, with most of his time being spent on the bench.

Anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia tại Cúp bóng đá châu Á 2007, hầu hết ngồi trên ghế dự bị.

WikiMatrix

He is also the trainer and builder of the team of horses and, in turn, each individual horse.

Ngài cũng là huấn luyện viên và tạo nên cặp ngựa và mỗi con ngựa riêng biệt.

LDS

Moreover, teams of volunteers under the direction of Regional Building Committees willingly give their time, strength, and know-how to make fine meeting halls ready for worship.

Ngoài ra, dưới sự chỉ dẫn của Ủy ban Xây cất Vùng, những toán người tình nguyện sẵn sàng dùng thì giờ, sức lực và khả năng của mình để xây những phòng họp dùng trong việc thờ phượng.

jw2019

A total of 13 slots in the final tournament are available for UEFA teams.

Tổng cộng có 13 suất vé trong vòng chung kết có sẵn cho các đội tuyển UEFA.

WikiMatrix

” I am delighted to have a second publishing home in Little, Brown, and a publishing team that will be a great partner in this new phase of my writing life. ”

” Tôi hài lòng khi làm việc với nhà xuất bản thứ 2, Little, Brown và một nhóm xuất bản hứa hẹn sẽ là người đồng hành tuyệt vời ở chặng mới trong sự nghiệp văn chương của tôi .

EVBNews

Of the 13 participating teams, ten remain following the 2013 V.League 1.

Xem thêm  Tàu cao tốc là gì ? Tốc độ tối thiểu bao nhiêu ?

Thông tin các đội bóng Trong số 13 đội bóng tham dự giải, có 10 đội từ V.League 1 2013.

WikiMatrix

As with previous editions, no group had more than one team from any continental confederation with the exception of UEFA, which had at least one, but no more than two in a group.

Như với các lần trước đó, không có bảng có nhiều hơn một đội từ bất kỳ liên đoàn lục địa nào ngoại trừ của UEFA, mà phải có ít nhất một đội, nhưng không có nhiều hơn hai đội trong một bảng.

WikiMatrix

Well, we may not have the most talented team, but we will definitely have the meanest

Có lẽ chúng ta không có một đội tài năng nhất nhưng chắc chắn sẽ có một đội tốt nhất

opensubtitles2

Employee engagement exercises allow teams to create solutions that are meaningful to them, with direct impact on the individuals, the team and the organization.

Các bài tập tham gia của nhân viên cho phép các nhóm tạo ra các giải pháp có ý nghĩa đối với họ, với tác động trực tiếp đến các cá nhân, nhóm và tổ chức.

WikiMatrix

As we were wrapping up that day, the leader of the team came, her name is Nandini, she came and said, ” Can we all take a picture together? ”

Đến cuối buổi người trưởng nhóm đến bên tôi tên cô ấy là Nandini, cô ấy đến và nói ” Chúng ta chụp chung một tấm hình nhé? “

QED

During the second half, Lee switched with Kim Jung-min, but both teams could not score in the first 90 minutes.

Trong hiệp hai, Lee đã được vào sân, nhưng cả hai đội đều không thể ghi bàn trong 90 phút đầu tiên.

WikiMatrix

And I don’t know why, but the team’s not back yet.

Tôi không biết vì sao nhưng có lẽ không tập hợp được cả đội rồi.

Xem thêm  Thế nào là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ? Hệ thống cấp bậc trong CAND quy định thế nào?

OpenSubtitles2018. v3

Despite major signings, including Joe Jordan, Gordon McQueen, Gary Bailey and Ray Wilkins, the team failed to achieve any significant results; they finished in the top two in 1979–80 and lost to Arsenal in the 1979 FA Cup Final.

Mặc dù mang về nhiều bản hợp đồng lớn như Joe Jordan, Gordon McQueen, Gary Bailey và Ray Wilkins, đội vẫn không thể đạt được danh hiệu nào; họ về nhì ở mùa giải 1979–80 và để thua Arsenal trong trận chung kết Cúp FA 1979.

WikiMatrix

App teams are getting ever-more capable and sophisticated, and require more nuanced and detailed data to make better business decisions.

Các đội ngũ phát triển ứng dụng có chuyên môn ngày càng cao và họ yêu cầu dữ liệu chi tiết hơn để đưa ra quyết định thích hợp về mặt kinh doanh.

support.google

Neel Mehta from Google’s security team wrote in his security blog: “This particular malware broadly targeted Vietnamese computer users around the world.

Neel Mehta, kỹ thuật viên an ninh mạng của Google viết trên blog của mình: “Phần mềm xấu đó chủ yếu nhằm vào những người sử dụng máy tính bằng tiếng Việt trên toàn cầu.

hrw.org

The show focused mainly on the work in progress, including a short history of development efforts since the two development teams had been merged on February 4.

Chương trình tập trung chủ yếu vào công việc đang tiến hành, bao gồm một lịch sử ngắn về nỗ lực phát triển kể từ khi hai nhóm phát triển đã được sáp nhập vào ngày 4 tháng 2.

WikiMatrix

Berezutski is a Russia national football team regular, making 32 appearances since 2003.

Berezutski là một thành viên quan trọng trong đội tuyển Nga, ra sân 32 lần từ năm 2003.

Xem thêm  Sự khác nhau giữa tủ cấy vi sinh và tủ an toàn sinh học

WikiMatrix

The team titled the series Insomnia Cafe and pitched the idea as a seven-page treatment to NBC in December 1993.

Cả nhóm gọi loạt phim bằng tựa đề Insomnia Cafe và đưa ý tưởng dưới dạng 7 trang giới thiệu đến hãng NBC vào tháng 12 năm 1993.

WikiMatrix

Six teams competed in the 1995 season.

Có 6 đội bóng tham gia mùa giải 1995.

WikiMatrix

After Lone Star Clash in November 2012, members of Orbit Gaming signed with Quantic Gaming, which had only been sponsoring a StarCraft II team.

Sau giải Lone Star Clash tháng 11 năm 2012 đội game này ký hợp đồng với Quantic Gaming, lúc này Quantic chỉ có đội game StarCraft II.

WikiMatrix

My team and I have examined images like this, and like this one, and have thought about the other results from Cassini.

Nhóm của tôi và tôi đã nghiên cứu những ảnh như thế này, Như bức này, và nghĩ về những kết quả khác thu được từ Cassini.

ted2019

Doing it competitively, had a sponsored team and everything like that.

Chơi một cách đầy cạnh tranh, có một đội được tài trợ và mọi thứ như thế.

OpenSubtitles2018. v3

In 2003–04 United began a ground-sharing agreement with Cirencester Town, which saw all first team games played at the Town’s Corinium Stadium.

Mùa giải 2003–04, United bắt đầu chia sân với Cirencester Town, chứng kiến tất cả các trận của đội chính thi đấu ở Corinium Stadium.

WikiMatrix

In the international arena, the team performed well at the AFC Champions League in 2001.

Ở đấu trường quốc tế, đội có thành tích thi đấu tốt tại AFC Champions League vào năm 2001.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button