Tin tổng hợp

“test” là gì? Nghĩa của từ test trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

 • [ test ]động từ

  o   thử

  §   test for leaks : kiểm tra độ kín

  §   test for oil content in paraffin wax : thí nghiệm xác định hàm lượng dầu trong parafin

  §   acceptance test : sự thử độ tiếp nhận, sự thí nghiệm nghiệm thu

  §   acid test : phép thử bằng axit

  §   acid heat test : thử nghiệm đun axit (đun sản phẩm dầu mỏ bằng H2SO4)

  §   aging test : phép thử lão hóa

  §   air jet evaporation test : phép thử bốc hơi bằng tia khí

  §   alkali test : phép thử bằng kiềm

  §   ash test : phép thử tro

  §   asphalt penetration test : phép xác định độ xuyên thấu của atphan

  §   asphalt softening point test : phép xác định độ điểm mềm của atphan

  §   ASTM test : phép thử ASTM

  §   ASTM test : phép định phần nhựa theo phương pháp ASTM

  §   ball hardness test : phép thử dộ cứng Brinell

  §   barium chloride test : phép thử bằng bari clorua

  §   bead test : sự thử tạo hạt

  §   banding test : sự thí nghiệm độ uốn

  §   blank test : phép thử dò, phép thử mở

  §   bleeding test : sự thử tính co (của chất bôi trơn)

  §   bomb test : phép thử bằng bình cao áp

  §   bomb sulfer test : phép xác định lưu huỳnh bằng bình cao áp

  §   bond test : sự thử độ liên kết

  §   bottom hole pressure test : thử áp suất đáy giếng

  Xem thêm  Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (The Vietnam Bond Market Association - VBMA) là gì?

  §   breaking test : thí nghiệm độ gãy vỡ, thí nghiệm phá hỏng

  §   Brinell test : phép thử độ cứng Brinell

  §   burning test : phép xác định nhiệt độ bốc cháy

  §   carbon test : phép xác định cacbon

  §   charcoal test : phép thử bằng than gỗ

  §   chassis grease service test : sự thử chất bôi trơn trên khung gầm

  §   check test : thí nghiệm kiểm tra

  §   closed tube test : thí nghiệm ống kín

  §   cloud test : sự thử độ đục

  §   cobalt bromide test : phép thử bằng coban bromua

  §   coke test : phép thử cốc hóa

  §   cold test : phép thử lạnh, phép xác định nhiệt độ đông (dầu)

  §   colour test : phép thử màu, phép xác định đo màu

  §   colour hold test : phép xác định độ bền màu

  §   commercial propane residue test : sự thử cặn propan thương phẩm

  §   comparison test : thí nghiệm so sánh

  §   compression test : thí nghiệm nén

  §   consistency test : phép xác định độ quánh

  §   consumption test : thí nghiệm sự tiêu dùng

  §   core test : sự thử mẫu lõi

  §   corrosion test : (for oil) thí nghiệm về ăn mòn (đối với dầu)

  §   crankcase oil total solid test : thí nghiệm xác định tổng các chất rắn trong dầu động cơ

  §   creep test : phép thử độ rão

  §   crude oil gravity test : sự đo tỉ trọng dầu thô

  §   deep test : sự thử nghiệm ở các giếng thăm dò sâu

  Xem thêm  Nên sử dụng sàn nhựa hèm khóa hay sàn nhựa dán keo ?

  §   demulsibility test : phép xác định chỉ số khử nhũ tương

  §   dielectric test : phép thử điện môi

  §   diffusivity test : phép xác định độ khuếch tán (áp suất giếng)

  §   dilution test : phép thử pha loãng

  §   distillation test : phép thử chưng cất, phép xác định thành phần chưng cất phân đoạn

  §   doctor test : phép thử (bằng) natri plombit (nghiên cứu mecaptan)

  §   drill-stem test : sự thử nghiệm bằng cần, sự thử nghiệm trong ống thử

  §   drop test : phép thử nhỏ giọt

  §   dropping ball penetration test : phép thử độ xuyên thấu bằng bi rơi

  §   dropping point test : phép xác định điểm nhỏ giọt

  §   dynamic test : thí nghiệm động lực

  §   elutriation test : phép thử gạn lắng

  §   emulsification test : phép thử nhũ tương hoa

  §   emulsion test : phép thử nhũ tương, phép xác định nhũ tương

  §   evaporation test : phép xác định độ bốc hơi

  §   extension test : thí nghiệm độ nở

  §   extraction test : phép thử chiết tách (cặn dầu)

 • Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button