Tin tổng hợp

than trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Truy cập 10 tháng 9 năm 2014. ^ “Alternative R&B: Much more than bump’n’grind”.

“Alternative R&B: Much more than bump’n’grind“.

WikiMatrix

Nhiều người trong cương vị của Giô-na-than hẳn sẽ ghen tức với Đa-vít, xem Đa-vít như kình địch của mình.

Many in Jonathan’s position would have been jealous of David, viewing him as a rival.

jw2019

Sau khi Đa-vít chạy trốn, Giô-na-than gặp lại Đa-vít và họ lập giao ước kết bạn với nhau.

After David fled, Jonathan met him and made a covenant with him.

jw2019

Các hệ của liên giới Hiển sinh đã được định nghĩa trong thế kỷ XIX, bắt đầu với hệ Creta (do nhà địa chất người Bỉ là Jean d’Omalius d’Halloy đề xuất trong bồn địa Paris) và hệ Than đá (do các nhà địa chất người Anh là William Conybeare và William Phillips đề xuất) năm 1822.

The systems of the Phanerozoic were defined during the 19th century, beginning with the Cretaceous (by Belgian geologist Jean d’Omalius d’Halloy in the Paris Basin) and the Carboniferous (by British geologists William Conybeare and William Phillips) in 1822).

WikiMatrix

Hãy nhớ cách Đức Giê-hô-va đã đối xử với Áp-ra-ham khi ông nêu ra những câu hỏi và với Ha-ba-cúc khi ông kêu than.

Remember how Jehovah treated Abraham’s probing questions and Habakkuk’s cry of distress.

jw2019

3 Ngay trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời truyền cho Na-than rằng: 4 “Hãy nói với tôi tớ ta là Đa-vít: ‘Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán: “Con không phải là người sẽ xây nhà cho ta ngự.

3 On that very night, the word of God came to Nathan, saying: 4 “Go and say to my servant David, ‘This is what Jehovah says: “You are not the one who will build the house for me to dwell in.

jw2019

Hơn 3.500 năm trước, khi dân Y-sơ-ra-ên vất vả lội bộ qua đồng vắng Si-na-i, họ than phiền: “Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng-không tại xứ Ê-díp-tô, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi”.

Some 3,500 years ago, as the people of Israel trekked across the wilderness of Sinai, they said : “ How we remember the fish that we used to eat in Egypt for nothing, the cucumbers and the watermelons and the leeks and the onions and the garlic ! ”

Xem thêm  Các bệnh thường gặp ở thực quản

jw2019

Giô-na-than có lẽ đã phải đối mặt với thử thách ấy.

Jonathan may have faced such a challenge.

jw2019

Chỉ biết đứng nhìn than khóc mọi thứ họ đã gầy dựng à?

Just stand by while you tore down everything they built?

OpenSubtitles2018. v3

Đất nước Nhật Bản thiếu đáng kể trữ lượng nội địa của nhiên liệu hóa thạch, ngoại trừ than, và phải nhập một lượng lớn dầu thô, khí thiên nhiên, và các nguồn năng lượng khác, bao gồm cả uranium.

The country lacks significant domestic reserves of fossil fuel, except coal, and must import substantial amounts of crude oil, natural gas, and other energy resources, including uranium.

WikiMatrix

Dù thích nói chuyện về các đề tài Kinh Thánh và xem trọng những gì học được, anh vẫn than: “Tôi không có thời giờ để thường xuyên chú tâm vào việc này.

While Jerry enjoys conversations on spiritual subjects and values what he learns from them, he laments: “I just do not have the time to engage in them consistently.

jw2019

Bắt đầu từ đầu những năm 1900, chân đồi của núi chủ yếu được sử dụng cho các vườn lê và khai thác than non.

Beginning in the early 1900s, the mountain’s foothills were predominantly used for pear orchards and lignite mining.

WikiMatrix

Mỗi cơn bão càn quét qua bầu khí quyển, cuốn đi bụi, muội than, vi hóa chất, và thả lại những chất đó trên đống tuyết năm này qua năm khác, thiên niên kỉ này qua thiên niên kỉ khác, tạo nên một dạng bảng tuần hoàn hóa học mà tại thời điểm này dày hơn 11000 feet.

Each storm scours the atmosphere, washing out dust, soot, trace chemicals, and depositing them on the snow pack year after year, millennia after millennia, creating a kind of periodic table of elements that at this point is more than 11,000 feet thick.

ted2019

Na-than và Gát được cho là những người đã viết sách 1 Sa-mu-ên chương 25 đến 31 và toàn bộ sách 2 Sa-mu-ên.

Xem thêm  Tập phim trong tiếng Anh là gì

Nathan and Gad are generally credited with writing 1 Samuel chapters 25 to 31 as well as all of 2 Samuel 1-24.

jw2019

Cấu trúc mạng lưới cộng hóa trị (hay cấu trúc cộng hóa trị khổng lồ) chứa một lượng lớn các nguyên tử liên kết theo lớp (như than chì), hoặc cấu trúc ba chiều (như kim cương và thạch anh).

Network covalent structures (or giant covalent structures) contain large numbers of atoms linked in sheets (such as graphite), or 3-dimensional structures (such as diamond and quartz).

WikiMatrix

Giô-na-than nói: “Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy”.

“ Nothing can hinder Jehovah from saving by many or by few, ” said Jonathan .

jw2019

Trong khi đó, cuộc chinh phục các khu vực mới trên thế giới, đặc biệt là châu Phi cận Sahara, châu Á mang lại nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá như cao su, kim cương và than và giúp đầu tư và thương mại nhiên liệu giữa các cường quốc châu Âu, các thuộc địa của họ và Hoa Kỳ: Cư dân của London có thể gọi bằng điện thoại, nhấm nháp trà buổi sáng, các sản phẩm khác nhau trên thế giới, và mong đợi sớm giao hàng ngay trước cửa nhà mình.

The conquest of new parts of the globe, notably sub-Saharan Africa, by Europeans yielded valuable natural resources such as rubber, diamonds and coal and helped fuel trade and investment between the European imperial powers, their colonies and the United States: The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea, the various products of the whole earth, and reasonably expect their early delivery upon his doorstep.

WikiMatrix

Theo Reutern, Kahawa chungu, hay cafe đắng, là thức uống truyền thống được làm từ nổi thau đặt trên lò than củi và giới mày râu .

Kahawa chungu, or ” bitter coffee “, is a traditional drink made in brass kettles over a charcoal stove and is men, according to Reuters .

EVBNews

Giờ đây điều này dễ giải thích, dĩ nhiên, về việc các đảng phái chính trị và bộ máy nhà nước, và chúng ta muốn than phiền về chính phủ.

Now, it’s very easy to complain, of course, about partisan politics and entrenched bureaucracy, and we love to complain about government .

Xem thêm  Die casting là gì? Ưu - nhược điểm của die casting không thể bỏ qua

QED

Đĩa đơn này cũng có truyền tải một thông điệp Giáng sinh từ ban nhạc, với tựa đề “Holier Than Thou”.

The single also featured a Christmas message from the band, entitled “Holier Than Thou”.

WikiMatrix

Tin mừng rao báo khắp nơi ủi an người khóc than,

With God’s Kingdom message Light on hearts is shed,

jw2019

19 Mối liên lạc của Đa-vít với Vua Sau-lơ và con ông là Giô-na-than cho thấy rõ làm sao tình yêu thương đi đôi với tính khiêm nhường, còn sự kiêu ngạo đi đôi với lòng ích kỷ.

19 David’s relationship with King Saul and his son Jonathan is a striking example of how love and humility go hand in hand and how pride and selfishness likewise go hand in hand.

jw2019

Cố dùng đũa mà gắp, ăn miếng nào chín ý. & lt; i& gt; Dù bữa ăn rất tệ, & lt; i& gt; Seung Jo không than phiền lấy một lời mà chỉ ăn thôi.

Try poking it with your chopsticks and just eat the ones that are cooked. và lt ; i và gt ; Even with a horrible meal, và lt ; i và gt ; Seung Jo did not complain even once and just ate it .

QED

Vào đầu tháng thứ ba theo học chương trình nội trú, một đêm khuya nọ, tôi đang ngồi ở trạm y tá trong bệnh viện, lúc thì khóc than cho bản thân mình, lúc thì ngủ gật trong khi cố gắng điền vào hồ sơ nhập viện cho một cậu bé bị viêm phổi.

Early in our third month, I was sitting in the nurse’s station in the hospital late one night, alternately sobbing to myself and falling asleep as I tried to write the admission orders for a small boy with pneumonia .

LDS

Sa-ra than phiền cay đắng với Áp-ra-ham và hành hạ A-ga khiến nàng trốn đi.—Sáng-thế Ký 16:1-6.

Sarah complained bitterly to Abraham and humiliated Hagar, causing the maidservant to flee. —Genesis 16:1-6.

jw2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button