Tin tổng hợp

Trong thang nhiệt độ Xen-xi-út nhiệt độ của nước đá tan và hơi nước đang sôi la bao nhiêu

Table of Contents

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

I. Tóm tắt lý thuyết

1. Nhiệt kế là gì?

Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ .Nguyên tắc hoạt động giải trí của nhiệt kế là dựa trên hiện tượng kỳ lạ dãn nở vì nhiệt của những chất .

Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế. Mỗi nhiệt kế đều có giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất và công dụng riêng của nó.

Lưu ý : Ngoài ra còn có 1 số ít loại nhiệt kế như : Nhiệt kế sắt kẽm kim loại ( hoạt động giải trí dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của một băng kép ), nhiệt kế đổi màu ( dựa vào đặc thù của 1 số ít chất có tính đổi màu theo nhiệt độ, thường dùng trong y tế ) và nhiệt kế hiện số .

Xem thêm  5 biểu hiện của những người thiếu chín chắn, khó thành công: Cực chuẩn!

2. Thang Nhiệt độ

Tùy theo những quy ước khác nhau mà có nhiều thang nhiệt độ khác nhau :Thang nhiệt độ Xenxiut, đơn vị chức năng là oC, quy ước nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 oC và nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100 oC .Thang nhiệt độ Farenhai, đơn vị chức năng là oF, quy ước nhiệt độ của nước đá đang tan là 32 oF và nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212 oF. Vậy 1 oC trong thang nhiệt độ Xenxiut bằng 1,8 oF trong thang nhiệt độ Farenhai .Thang nhiệt độ Kenvin, đơn vị chức năng là oK, quy ước là nhiệt độ 0 oC tương ứng với 273 oK và 100 oC tương ứng với 373 oK. Vậy 1 oC trong thang nhiệt độ Xenxiut bằng 274 oK trong thang nhiệt độ Kenvin .

3. Cách chia độ trên nhiệt kế

Cách chia độ trên nhiệt kế có thang nhiệt độ Xenxiut : Ông Celeius lao lý nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 oC và hơi nước đang sôi là 100 oC. Ông dùng nhiệt kế thủy ngân, nhúng nhiệt kế vào nước đá đang tan, lưu lại mực thủy ngân lúc đó và ghi 0 oC, rồi nhúng nhiệt kế vào hơi nước đang sôi, lưu lại mực thủy ngân lúc đó và ghi 100 oC. Sau đó ông chia khoảng cách từ 0 oC đến 100 oC thành 100 phần bằng nhau, ứng với mỗi phần là 1 oC .

II. Phương pháp giải

Cách đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ này sang thang nhiệt độ khác

Từ thang nhiệt độ Xenxiut sang thang nhiệt độ Farenhai :toC = 32 oF + ( t. 1,8 ) oFTừ thang nhiệt độ Farenhai sang thang nhiệt độ Xenxiut :Từ thang nhiệt độ Xenxiut sang thang nhiệt độ Kenvin :toC = ( t + 273 ) oKTừ thang nhiệt độ Kenvin sang thang nhiệt độ Xenxiut :ToK = ( T 273 ) oC

B. Trắc nghiệm

Bài 1: Đo nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37oC. Trong thang nhiệt độ Farenhai, kết quả đo nào sau đây đúng?

A. 37 oF B. 66,6 oFC. 310 oF D. 98,6 oFTa có 37 oC = 32 oF + 37.1,8 oF = 98,6 oFĐáp án D

Xem thêm  Một số từ chuyên ngành về điện thoại di động

Bài 2: Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kenvin là 293K. Hỏi theo thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu? Biết rằng mỗi độ trong thang nhiệt độ Kenvin (1K) bằng 1 độ trong thang nhiệt độ Xenxiut (1oC) và 0oC ứng với 273K.

A. 20 oF B. 100 oFC. 68 oF D. 261 oFTa có 293K = 273K + toC t = 20 oC20 oC = 32 oF + 20.1,8 oF = 68 oFĐáp án C

Bài 3: Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:

A. 32 oF B. 100 oFC. 212 oF D. 0 oFNước sôi ở 100 oC .Ta có : 100 oC = 32 oF + 100.1,8 oF = 212 oFĐáp án C

Bài 4: Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80oC và 357oC.

A. Cả nhiệt kế thủy ngân và nhiệ-t kế rượu .B. Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu .C. Nhiệt kế rượu .D. Nhiệt kế thủy ngân

Nước sôi ở 100oC.

Vì rượu sôi ở 80 oC < 100 oC không hề dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi .Đáp án D

Bài 5: Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4 oCB. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4 oCC. Thể rắn, nhiệt độ bằng 0 oCD. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100 oCTại 4 oC nước có trọng lương riêng lớn nhất .Nước đóng băng ở 0 oC Khi ở 4 oC nước ở dạng lỏngĐáp án B

Bài 6: Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng

A. chứa lượng thủy ngân hoặc rượu khi dâng lên .B. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên .C. phình ra cho cân đối nhiệt kế .D. nhìn nhiệt kế đẹp hơn .Phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có công dụng chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên .Đáp án B

Xem thêm  TeamViewer là gì? Cách sử dụng? Có an toàn không? Lưu ý gì khi dùng? - https://mbfamily.vn

Bài 7: Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì:

A. ống nhiệt kế dài ra .B. ống nhiệt kế ngắn lại .C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn .D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn .Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn .Đáp án C

Bài 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nhiệt kế y tế hoàn toàn có thể dùng để đo nhiệt độ khung hình người .B. Nhiệt kế thủy ngân hoàn toàn có thể dùng để đo nhiệt độ trong lò luyện kim .C. Nhiệt kế sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể đo nhiệt độ của bàn là đang nóng .D. Nhiệt kế rượu hoàn toàn có thể dùng để đo nhiệt độ của khí quyển .Nhiệt kế thủy ngân hoàn toàn có thể dùng để đo nhiệt độ nhỏ từ vài trăm độ trở xuống nên không hề đo nhiệt độ trong lò luyện kim .Đáp án B

Bài 9: Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì

A. chúng có nhiệt độ nóng chảy cao .B. nhiệt độ nóng chảy thấp .C. nhiệt độ đông đặc cao .D. toàn bộ những câu trên đều sai .Người ta chọn thủy ngân và rượu để sản xuất nhiệt kế vì nhiệt độ nóng chảy thấpĐáp án B

Bài 10: Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

A. Nhiệt kế thủy ngânB. Nhiệt kế rượu

C. Nhiệt kế y tế

D. Cả ba nhiệt kế trênNhiệt kế thủy ngân hoàn toàn có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôiĐáp án A

Video liên quan

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button