Tin tổng hợp

thanh cao trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hỡi người con gái thanh cao!

O noble daughter!

jw2019

Những tiếng nói trần tục càng ngày càng lớn hơn và có cường độ âm thanh cao hơn.

Secular voices are growing in volume and intensity.

LDS

Thanh cao hơn cô nhiều.

It’s nobler than yours.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh cao nhất là nhiệt độ trung bình cho hầu hết các mùa canh tác.

The tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons .

QED

Luật Cha thanh cao, cho chúng ta cuộc đời tươi đẹp.

Jehovah’s law is perfect, life-restoring ,

jw2019

Khóa Fa loại ghi âm thanh cao hơn một quãng tám thì được dùng với bass recorder.

The F clef notated to sound an octave higher is used for the bass recorder.

WikiMatrix

Lời phán Đức Giê-hô-va là thanh cao.

The saying of Jehovah is refined.

jw2019

Có một sự thanh cao trong bàn tay làm việc, với đất bụi dưới móng tay.

There’s a nobility of real, hands-on, dirt-under-your-fingernails work.

ted2019

Ở đây tôi thấy một trí tuệ và óc tư duy thanh cao

Here I see intelligence and nobility of thought. . .

Literature

Tháp đài phát thanh cao hơn 60 mét, và có ba bộ dây cáp.

The station’s radio towers were over 200 feet [60 m] high, and they had three sets of guy wires.

jw2019

(Độ thanh cao hơn và thấp hơn) Bạn biết sức mạnh của bóng tối.

Xem thêm  Vách Kính Nhà Tắm đứng là gì? Ứng dụng trong xây dựng - Kính Việt Nhật Hải Long

(Pitch getting higher and lower) You do not know the power of the dark side.

ted2019

Có một sự thanh cao trong bàn tay làm việc, với đất bụi dưới móng tay.

There’s a nobility of real, hands – on, dirt – under – your – fingernails work .

QED

Siêu âm là một dao động âm thanh cao tần không thể nghe được.

Ultrasound is a sound vibration too high frequency to be audible.

OpenSubtitles2018. v3

Nên đừng làm ra vẻ thanh cao.

So don’t be acting all high siddity.

OpenSubtitles2018. v3

Ánh sáng nhấp nháy và âm thanh cao có thể gây ra một cơn co giật.

Strobing lights and high-pitched sounds can provoke a seizure.

OpenSubtitles2018. v3

Kẻ bất chấp đạo lý không còn được xem là người thanh cao;

And the unprincipled man will not be called noble;

jw2019

Bạn có thể tìm cách bỏ đi mà không bị chế giễu hoặc ra vẻ thanh cao.

Often you can find a way to leave without appearing self-righteous and inviting ridicule.

jw2019

Chu Du tự cho mình làm thanh cao lại vừa thắng chúng ta một trận nhỏ tại Tam Giang khẩu.

That last puny victory …… has made Zhou Yu cocky .

QED

Hay anh sẽ hy sinh một người phụ nữ và một đứa bé vì sự thanh cao quá đáng của anh?

Or is your delicacy so exorbitant… that you would sacrifice a woman and a child to it?

Xem thêm  tha thứ tiếng Trung là gì?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tạo ra âm thanh cao hơn gấp 10 lần và nghe được âm thanh cao hơn gấp 10 lần so với loài người.

They make sounds 10 times as high and hear sounds 10 times as high as we do .

QED

Nếu so sánh với tiếng hét của loài người ở 70 decibel, âm thanh cao hơn 120 decibel gây nguy hiểm cho tai người.

When sounds exceed 80 dBA, it becomes dangerous to the ears.

WikiMatrix

Khi tốc độ giảm dưới 64 km/h (40 mph) các tấm sẽ mở ra bởi chúng được lắp trên những thanh cao su đàn hồi.

Once the airspeed drops below 64 km/h (40 mph), the slats will extend because they are on elastic rubber springs.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button