Tin tổng hợp

thanh gỗ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn đã lấy những thanh gỗ.

You took pieces of sticks .

QED

+ 17 Sau đó, hãy ráp hai thanh gỗ ấy lại để chúng thành một trong tay con.

*+ 17 Then bring them close to each other so that they become just one stick in your hand.

jw2019

Điều kế tiếp mà Ê-xê-chi-ên làm với hai thanh gỗ minh họa cho điều gì?

What does Ezekiel’s next action with the two sticks illustrate?

jw2019

Hai thanh gỗ này tượng trưng cho điều gì?

What did these two sticks picture?

jw2019

Hai đường xoắn ốc và 40 thanh gỗ.

A pair of helices and 40 wooden slats.

ted2019

Ở Iraq, thường ăn kem trên thanh gỗ vuông.

In Iraq, it is customary to eat the ice cream on square wooden sticks.

WikiMatrix

3. (a) Thanh gỗ “cho Giu-đa” tượng trưng cho điều gì?

3. (a) What was pictured by the stick “for Judah”?

jw2019

Thức ăn được cúng trước những thanh gỗ bọc vỏ sò sặc sỡ đủ màu.

The family offered food to sticks with cowrie shells tied onto them.

jw2019

Được rồi, hãy cùng đi tìm vài thanh gỗ nhé?

All right, let’s go find stick, all right?

OpenSubtitles2018. v3

Thanh gỗ này nhỏ đủ để dễ dàng trượt qua khe hở.

This stick was small enough to slip easily through the slot.

Literature

(b) Tại sao “thanh gỗ của Ép-ra-im” tượng trưng cho vương quốc gồm mười chi phái?

Xem thêm  Câu Hay Bằng Tiếng Trung Sống Ảo Tiếng Trung Là Gì, Từ Lóng Tiếng Trung Thông Dụng

(b) Why did “the stick of Ephraim” represent the ten-tribe kingdom?

jw2019

Tới khi thanh gỗ dựng đứng và đỡ trọng lượng của xe, như một cái kích.

Until the wood straightens and it takes the weight of the car, like a jack.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là cách Bố gắn then cài: Trước hết, Bố đẽo một thanh gỗ xồi dầy, ngắn.

This was the way he made the latch: First he hewed a short, thick piece of oak.

Literature

Hay “bị đâm xuyên trên thanh gỗ đó”.

Or “ and he will be impaled on it. ”

jw2019

(Xem khung “Hai thanh gỗ được hợp thành một”).

(See the box “The Joining of the Two Sticks.”)

jw2019

Đúng hơn nó cho biết hai thanh gỗ được ráp lại thành một.

Rather, it describes two sticks that become united as one.

jw2019

Khi tôi bước lên hai thanh gỗ thì chúng bị rớt xuống hố và tôi bị ngã theo.

When I stepped on the logs, they fell into the hole, and I fell with them.

jw2019

Bạn để lơ lửng những thanh gỗ này.

You suspended these pieces .

QED

Hai thanh gỗ được hợp thành một

The Joining of the Two Sticks

jw2019

4 Ê-xê-chi-ên cũng được bảo là ráp hai thanh gỗ ấy lại “để chúng thành một”.

4 Ezekiel was further instructed to bring the two sticks together “so that they become just one stick.”

Xem thêm  Lối Sống Tình Nghĩa Là Gì - Cẩm nang Hải Phòng

jw2019

Video: Em nhặt giúp cô mấy thanh gỗ nhé?

Video : You going to help get some sticks ?

ted2019

Lời tiên tri về hai thanh gỗ hợp thành một dạy chúng ta sự thật quan trọng nào?

What important truth does the prophecy about the unification of the two sticks teach us?

jw2019

Thứ duy nhất giữ cho thanh gỗ nằm trên cánh cửa chính là khe hở.

The only thing that held the stick on the door was the slot.

Literature

KHUNG THÔNG TIN 12A: Hai thanh gỗ được hợp thành một

TEACHING BOX 12A: The Joining of the Two Sticks

jw2019

Trong các vùng miền núi, các thanh gỗ quẹt và lá lớn cũng đã được sử dụng.

In the mountainous regions, wooden scrapers and large leaves were used too.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button