Tin tổng hợp

Thanh khoản trong xuất nhập khẩu là gì?

Hàng hoá / nguyên vật liệu nhập khẩu nhằm mục đích Giao hàng sản xuất – gia công hàng xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khầu. Tuy nhiên, để xác lập được Doanh nghiệp nhập về ̀ có thực sự XK hàng loạt số hàng đã NK đó không thì Hải quan cần địa thế căn cứ vào Tờ khai hàng hoá XK ( TKHHXK ) tương ứng để xác lập. Vì vậy, trước mắt, khi nhập sản phẩm & hàng hóa / nguyên vật liệu về, doanh nghiệp NK vẫn phải tạm nộp thuế NK theo mức thường thì. Đồng thời ĐK với Hải quan định mức nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu ( sẽ được mở sổ để theo dõi ) .
Khi doanh nghiệp XK thành phẩm có sử dụng sản phẩm & hàng hóa / nguyên vật liệu NK nói trên xong thì sẽ dùng TKHHXK để so sánh với Hải quan, xác lập đã tái xuất số lượng đơn cử sản phẩm & hàng hóa / nguyên vật liệu đã NK. Sau đó, Hải quan xác nhận luôn số thuế NK đã tạm nộp sẽ được hoàn trả. Toàn bộ bước này được gọi là thanh khoản trong xuất nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, loại sản phẩm sẽ là những chứng từ được dùng trong việc hạch toán và hoàn thuế .

>>>>> Xem thêm: Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP

Trình tự thực hiện thanh khoản

– Đối với cá nhân, tổ chức:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục
– Đối với cơ quan nhà nước :
+ Tờ khai nhập khẩu trước, tờ khai xuất khẩu trước phải được thanh khoản trước ; trường hợp tờ khai nhập khẩu trước nhưng do nguyên vật liệu, vật tư của tờ khai này chưa đưa vào sản xuất nên chưa thanh khoản được thì doanh nghiệp phải có văn bản báo cáo giải trình với cơ quan hải quan khi làm thủ tục thanh khoản .
+ Tờ khai nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư phải có trước tờ khai xuất khẩu loại sản phẩm .
+ Một tờ khai nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư hoàn toàn có thể được thanh khoản nhiều lần .
+ Một tờ khai xuất khẩu chỉ được thanh khoản một lần .
Riêng 1 số ít trường hợp như một lô hàng được thanh khoản làm nhiều lần, loại sản phẩm sản xuất xuất khẩu có sử dụng nguyên vật liệu nhập kinh doanh thương mại làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khác thì một tờ khai xuất khẩu hoàn toàn có thể được thanh khoản từng phần. Cơ quan hải quan khi triển khai thanh khoản phải đóng dấu “ đã thanh khoản ” trên tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu gốc lưu tại đơn vị chức năng và tờ khai hải quan gốc người khai hải quan lưu, trường hợp thanh khoản từng phần thì phải lập phụ lục ghi rõ nội dung đã thanh khoản ( tờ khai nhập khẩu, nguyên vật liệu, tiền thuế … ) để làm cơ sở cho việc thanh khoản phần tiếp theo .

Xem thêm  Y tế cộng đồng là gì? Mục đích, chức năng và nhiệm vụ

thanh khoản trong xuất nhập khẩu

Thủ tục thanh khoản:

Cụ thể, thủ tục thanh khoản như thế nào, quá trình cụ thể như thế nào ?

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ thanh khoản :

Hồ sơ thanh khoản gồm những bảng, biểu và những loại chứng từ được lao lý tại phụ lục kèm theo. Khi đảm nhiệm hồ sơ thanh khoản, công chức Hải quan tiếp đón hồ sơ thực thi những việc sau đây :
– Kiểm tra tính vừa đủ, đồng nhất của bộ hồ sơ thanh khoản do doanh nghiệp nộp và xuất trình .
– Nếu hồ sơ vừa đủ thì đảm nhiệm hồ sơ, vào sổ theo dõi thanh khoản, lấy số, trả doanh nghiệp 01 bản .

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình bổ sung hoặc trả lời từ chối tiếp nhận hồ sơ trong ngày, ghi rõ lý do trên phiếu yêu cầu nghiệp vụ (ghi cụ thể những chứng từ còn thiếu) và trả hồ sơ cho doanh nghiệp. chứng chỉ hành nghề kế toán

Bước 2. Kiểm tra tính đồng điệu, hợp lệ của hồ sơ thanh khoản .

– Kiểm tra tính đồng điệu, hợp lệ của hồ sơ thanh khoản do doanh nghiệp nộp và xuất trình ;
– Nếu hồ sơ đồng nhất, hợp lệ thì chuyển sang kiểm tra cụ thể .
– Nếu hồ sơ không đồng điệu, không hợp lệ thì thông tin cho doanh nghiệp biết và ghi rõ nguyên do trên phiếu nhu yếu nhiệm vụ ( ghi đơn cử những nội dung không đồng điệu, không hợp lệ ) và trả hồ sơ cho doanh nghiệp .
– Bước này triển khai tối đa 04 ngày thao tác .

Bước 3. Kiểm tra chi tiết cụ thể hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp .

Công chức Hải quan được giao trách nhiệm tại bước này triển khai những việc :

  1. Nếu thanh khoản thủ công bằng tay :

– Kiểm tra, so sánh số liệu trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, định mức với hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp. Đối với những tờ khai có nghi vấn thì so sánh với tờ khai lưu tại Chi cục hải quan .
– Kiểm tra hiệu quả đo lường và thống kê trên bảng thanh khoản .
– Kiểm tra báo cáo giải trình tính thuế. Trung tâm vinatrain lừa đảo

  1. Nếu thanh khoản bằng máy tính : Đối chiếu số liệu những tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, định mức, hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp với số liệu trên máy .
  2. Trường hợp số liệu thanh khoản của doanh nghiệp có sai sót thì nhu yếu doanh nghiệp báo cáo giải trình và báo cáo giải trình chỉ huy Chi cục xem xét chỉ huy giải quyết và xử lý .
  3. Xác nhận hiệu quả kiểm tra hồ sơ thanh khoản vào những bảng biểu thanh khoản, ký đóng dấu công chức .
Xem thêm  sống ở trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đối với những trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra chi tiết hồ sơ thanh khoản sau khi ra quyết định hoàn thuế, không thu thuế thì bước 3 này được thực hiện sau khi đã hoàn thành bước 4 (trừ việc bàn giao hồ sơ lưu sang bộ phận phúc tập). tự học kế toán online miễn phí

Bước 4. Làm thủ tục không thu thuế ; hoàn thuế :

Công chức Hải quan được giao trách nhiệm tại bước này triển khai những việc :
– Đề xuất việc xử lý không thu thuế, hoàn thuế trình chỉ huy Chi cục ;
– Trên cơ sở văn bản đề xuất của doanh nghiệp, đề xuất trình chỉ huy Chi cục xử lý thu thuế so với nguyên vật liệu dư thừa, không đưa vào sản xuất loại sản phẩm xuất khẩu theo nguyên tắc thu những loại thuế theo đúng pháp luật. Đối với nguyên vật liệu vật tư nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền ;
– Thảo văn bản trình chỉ huy Chi cục ký báo cáo giải trình cấp trên so với những vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý của Chi cục ;
– Lập Quyết định không thu thuế, hoàn thuế ; trình ký Quyết định ; đóng dấu lưu hành quyết định hành động ;

– Đóng dấu “Đã thanh khoản” lên tờ khai xuất khẩu, chứng từ thanh toán; đóng dấu “Đã hoàn thuế”, “không thu thuế” lên tờ khai nhập khẩu nguyên vật liệu (bản chính doanh nghiệp lưu). Trả doanh nghiệp 01 bộ bảng biểu thanh khoản; 01 bản Quyết định không thu thuế hoặc hoàn thuế; các chứng từ khác doanh nghiệp xuất trình. chứng chỉ kế toán trưởng của bộ tài chính

– Chuyển 01 bản Quyết định không thu thuế, hoàn thuế cho bộ phận kế toán thuế để tiến hành triển khai Quyết định .
– Bàn giao hồ sơ lưu ( theo mẫu : BB / 2006 ) sang bộ phận phúc tập để triển khai phúc tập theo Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan phát hành .
Đối với những hồ sơ thanh khoản được kiểm tra chi tiết cụ thể sau khi ra quyết định hành động hoàn thuế, không thu thuế thì những việc làm của bước 4 này được làm trước bước 3 ; riêng việc chuyển giao hồ sơ lưu sang bộ phận phúc tập được triển khai sau khi hoàn thành xong việc kiểm tra cụ thể hồ sơ thanh khoản .
Cách thức triển khai :
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

– Thành phần hồ sơ, bao gồm: học kế toán online miễn phí

+ Công văn nhu yếu thanh khoản, hoàn trả thuế, không thu thuế nhập khẩu so với nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, trong đó có báo cáo giải trình đơn cử số lượng, trị giá nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ; số tiền thuế nhập khẩu đã nộp ; số lượng hàng hoá xuất khẩu ; số tiền thuế nhập khẩu nhu yếu hoàn, không thu ; trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê những tờ khai hải quan nhu yếu hoàn thuế : nộp 01 bản chính ;
+ Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư đã làm thủ tục hải quan : nộp 01 bản chính ;
+ Chứng từ nộp thuế so với trường hợp đã nộp thuế : nộp 01 bản sao và xuất trình bản chính để so sánh ;
+ Tờ khai hải quan sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan ; hợp đồng xuất khẩu : nộp 01 bản chính ;
+ Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác ( sử dụng bản lưu của cơ quan hải quan, người nộp thuế không phải nộp ) : 01 bản sao ;
+ Chứng từ thanh toán giao dịch cho hàng hoá xuất khẩu : nộp 01 bản sao và xuất trình bản chính để so sánh ; trường hợp lô hàng giao dịch thanh toán nhiều lần thì nộp thêm 01 bản chính bảng kê chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước ;

Xem thêm  Những loại vật tư kim khí dùng cần thiết trong đời sống

+ Hợp đồng liên kết sản xuất hàng hoá xuất khẩu nếu là trường hợp liên kết sản xuất hàng hoá xuất khẩu: nộp 01 bản sao; học kế toán trực tuyến

+ Bảng ĐK định mức ( sử dụng bản lưu của cơ quan hải quan, người nộp thuế không phải nộp )
+ Bảng kê những tờ khai xuất khẩu mẫu sản phẩm đưa vào thanh khoản ( theo mẫu 17 / HSTK-SXXK Phụ lục VI phát hành kèm theo Thông tư này ) : nộp 01 bản chính ;
+ Bảng báo cáo giải trình nhập-xuất-tồn nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu ( theo mẫu 18 / HSTK-SXXK Phụ lục VI phát hành kèm theo Thông tư này ) : nộp 01 bản chính ;
+ Báo cáo tính thuế trên nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu ( theo mẫu 19 / HSTK-SXXK Phụ lục VI phát hành kèm theo Thông tư này ) ;
+ Bảng kê hạng mục tài liệu hồ sơ ý kiến đề nghị hoàn thuế .

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Mong rằng bài viết này sẽ hữu dụng với bạn !

Nguồn tham khảo: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Nếu bạn chưa có kiến thức về xuất nhập khẩu, bạn nên tham gia khóa học xuất nhập khẩu thực tế tại các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu uy tín. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button