Tin tổng hợp

Thanh tra Tài chính

Thanh tra Tài chính

CHỨC NĂNG

Thanh tra Sở Tài chính là đơn vị thuộc Sở Tài chính, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tài chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở trên địa bàn; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài chính, chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính.

Bạn đang đọc: Thanh tra Tài chính

NHIỆM VỤ

– Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi chương trình, kế hoạch khi được giám đốc sở phê duyệt ;
– Thanh tra, kiểm tra so với những tổ chức triển khai, cá thể thuộc thẩm quyền quản trị Nhà nước của Sở Tài chính về việc thực thi chủ trương, pháp lý, trách nhiệm do cấp có thẩm quyền giao ;
– Trình giám đốc sở quyết định hành động việc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có tín hiệu vi phạm pháp lý hoặc quyết định hành động việc thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có tín hiệu vi phạm pháp lý và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc sở về quyết định hành động của mình ;
– Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ tài chính theo lao lý của pháp lý ;

Xem thêm  Ủy viên là gì? Ủy viên chi đoàn là gì?

–  Phối hợp các phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Sở trong công tác thanh kiểm tra liên quan lĩnh vực tài chính, ngân sách, kế toán khi Giám đốc Sở chỉ đạo phân công;

– Xử lý hoặc yêu cầu với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý những vi phạm pháp lý trong nghành nghề dịch vụ thuộc thẩm quyền quản trị Nhà nước của Sở Tài chính ;
– Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai Kết luận, yêu cầu quyết định hành động giải quyết và xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở ;
– Giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai công tác làm việc tiếp công dân ; đảm nhiệm, giải quyết và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ; xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản trị Nhà nước của Sở Tài chính ;
– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra những cơ quan tổ chức triển khai và cá thể triển khai những Kết luận, đề xuất kiến nghị thanh kiểm tra, những quyết định hành động giải quyết và xử lý sau thanh tra, kiểm tra ;
– Nghiên cứu thiết kế xây dựng, chỉnh sửa quy định hoạt động giải trí thanh kiểm tra tài chính cho tương thích với lao lý của lao lý và văn bản hiện hành tương quan đến hoạt động giải trí thanh kiểm tra và nhu yếu quản lý tài chính của địa phương ; Đôn đốc kiểm tra thực thi những quy định hoạt động giải trí thanh kiểm tra tài chính đã phát hành ;

Xem thêm  Tha thu là gì? Chỉ một câu nói vui đủ tạo ‘cơn sốt’ trên mạng xã hội

– Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính bằng pháp luật; Kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tiễn và pháp luật;

– Tổng hợp, báo cáo giải trình hiệu quả và tổ chức triển khai tổng kết, nhìn nhận rút kinh nghiệm tay nghề về công tác làm việc thanh kiểm tra tài chính, xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng định kỳ và hàng năm ;
– Thực hiện những trách nhiệm khác theo pháp luật pháp lý và theo chỉ huy của Giám đốc Sở giao .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button