Tin tổng hợp

Thất nghiệp chu kì (Cyclical Unemployment) là gì?

Thất nghiệp chu kì ( tiếng Anh : Cyclical Unemployment ) được hiểu là thất nghiệp phát sinh khi nền kinh tế tài chính lâm vào thực trạng suy thoái và khủng hoảng .Screenshot (94)Hình mih họa. Nguồn : Investopedia

Thất nghiệp chu kì (Cyclical Unemployment)

Định nghĩa

Thất nghiệp chu kì trong tiếng Anh là Cyclical Unemployment. Thất nghiệp chu kì được định nghĩa như sau:

Thất nghiệp chu kì là thất nghiệp phát sinh khi nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái.

Thất nghiệp chu kì là mức thất nghiệp cao hơn mức tự nhiên.

Thất nghiệp chu kì biểu thị những dao động ngắn hạn của thất nghiệp xung quanh mức tự nhiên.

Qui luật Ô – kun là tác dụng rút ra từ những nghiên cứu và phân tích thực nghiệm về mối quan hệ giữa thất nghiệp và sản lượng so với nền kinh tế tài chính Mĩ – đã chỉ ra rằng khi thất nghiệp trong thực tiễn cao hơn 1 % so với thất nghiệp tự nhiên, sản lượng trong thực tiễn thấp hơn sản lượng tiềm năng 2,5 % .

Tác động của thất nghiệp chu kì

Khi sản lượng ở dưới mức tự nhiên, những tổn thất của thất nghiệp là rõ ràng:

+ Những cá thể thất nghiệp bị mất tiền lương và nhận trợ cấp thất nghiệp .+ nhà nước mất thu nhập từ thuế và phải trả thêm trợ cấp và những doanh nghiệp bị giảm doanh thu .Xã hội với tư cách là một toàn diện và tổng thể chịu nhiều tổn thất hơn so với những cá thể thất nghiệp về mặt thu nhập. Bởi vì một công nhân có việc sẽ nộp thuế cho nhà nước, trong khi một công nhân thất nghiệp hoàn toàn có thể nhận được trợ cấp .giá thành về sản lượng so với xã hội của một công nhân thất nghiệp chu kì gồm ba thành phần : thu nhập mất mát của những công nhân thất nghiệp sau khi trừ đi trợ cấp thất nghiệp ; giá trị của trợ cấp thất nghiệp do nhà nước trả ; và sự mất mát nguồn thu do thu nhập từ thuế giảm .

Xem thêm  gia cố trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giải pháp hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp

Thất nghiệp chu kì là loại thất nghiệp gây ra bởi hiện tượng suy thoái kinh tế. Vì vậy, hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp này theo quan điểm của Keynes là thực hiện các giải pháp chống suy thoái như: sử dụng chính sách tài khóa mở rộng, chính sách tiền tệ mở rộng. 

Khi những chủ trương này phát huy công dụng, tổng cầu sẽ tăng. Kết quả là công ăn việc làm tăng, thất nghiệp giảm .Nền kinh tế tài chính tăng trưởng, sản lượng thực tiễn di dời tăng dần về mức sản lượng tiềm năng, tỉ lệ thất nghiệp trong thực tiễn quay trở lại tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên, thất nghiệp chu kì theo đó sẽ được triệt tiêu .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button