Tin tổng hợp

Cách sử dụng từ Would trong tiếng Anh

Cách sử dụng từ Would trong tiếng Anh sẽ có ích cho những bạn học tiếng Anh

Cách sử dụng từ Would trong tiếng Anh là kiến thức ngữ pháp tiếng Anh quan trọng cho các bạn học tiếng Anh. Cùng tìm hiểu nhé.

=> Hướng dẫn cách dùng problem, trouble và issue

=> 10 cách dùng từ “like” thông dụng trong tiếng Anh

=> Những cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh

Cách sử dụng từ Would trong tiếng Anh

1. Sử dụng Would sau 1 số ít động từ

Chúng ta sử dụng would ( ‘ d ) hoặc wouldn’t khi tất cả chúng ta tưởng tượng một trường hợp hoặc hành vi ( hay tất cả chúng ta nghĩ điều gì đó là không hiện thực ) .
Ví dụ :
– It would be nice to buy a new car, but we can’t afford it .
Thật là tốt biết bao nếu mua một chiếc xe mới, nhưng tất cả chúng ta không đủ
tiền để giàn trải .
– I’d love to live by the sea .
Giá mà tôi sống cạnh bờ biển này .
Chúng ta sử dụng would have ( done ) khi tất cả chúng ta tưởng tượng một trường hợp hoặc một hành vi trong quá khứ ( điều mà đã không xảy ra ) .
Ví dụ :
– They helped us a lot. I don’t know what we’d have done without their help .
Họ đã giúp tất cả chúng ta rất nhiều. Tôi không biết tất cả chúng ta sẽ làm được gì nếu không có sự giúp sức của họ .
So sánh would ( do ) và would have ( done ) :
– I would phone Sue, but I haven’t got her number. ( hiện tại )
Tôi rất muốn gọi điện cho Sue, nhưng tôi không có số của cô ấy .
I would have phoned Sue, I didn’t have her number. ( quá khứ )
Tôi đã muốn gọi điện cho Sue, nhưng tôi đã không có số của cô ấy .
Chúng ta thường sử dụng would trong những câu với If .
Ví dụ :
– I would phone Sue if I have her number .
Tôi sẽ điện cho Sue nếu tôi có số của cô ấy .
– I would have phoned Sue if I’d had her number .
Tôi đã gọi cho Sue nếu tôi có số của cô ấy .

2. So sánh will và would trong tiếng Anh

Ví dụ :
– I’ll stay a bit longer. I’ve plenty of time .
Tôi sẽ ở lại thêm một chút ít nữa. Tôi có nhiều thời hạn .
– I’d stay a bit longer, but I really have to go now. ( So I can’t stay longer )
Tôi rất muốn ở lại thêm một chút ít nữa, nhưng thực sự giờ đây tôi phải đi .
( Vì thế tôi không hề ở lại lâu hơn nữa )
– I’ll phone Sue. I’ve got her number .
Tôi sẽ điện cho Sue. Tôi có số của cô ấy .
– I’d phone Sue, but I haven’t got her number. ( so I can’t phone her )
Tôi đã rất muốn gọi điện cho Sue, nhưng tôi đã không có số của cô ấy .

(vì thế tôi không thể gọi cho cô ấy)

Đôi khi, would / wouldn’t là dạng quá khứ của will / won’t .
Ví dụ :
– Hiện tại :
Tom : I’ll phone you on Sunday .
Tôi sẽ gọi cho bạn vào Chủ nhật .
Ann : I promise I won’t be late .
Tôi hữa sẽ không đi muộn nữa .
Liz : Damn ! The car won’t start .
Bực thật ! Chiếc xe không chịu nổ máy .
– Quá khứ :
Tom said he’d phone me on Sunday .
Tôi đã nói là anh ấy sẽ gọi điện cho tôi vào Chủ nhật .
Ann promised that she wouldn’t be late .
Ann đã hứa rằng cô ấy sẽ không đi muộn nữa .
Liz was annoyed because her car wouldn’t start .
Liz đã rất không dễ chịu chính bới chiếc xe của cô ấy không chịu nổ máy .

3. Cấu trúc Wouldn’t do something

Somebody Wouldn’t do something có nghĩa là anh ta / chị ta khước từ làm điều đó .
Ví dụ :
– I tried to warn him, but he wouldn’t listen to me .
( = he refused to listen )
Tôi đã nỗ lực cảnh báo nhắc nhở anh ta, nhưng anh ta đã không nghe .
– The car wouldn’t start. ( = it ‘ refuse ‘ to start )
Chiếc xe không chịu nổ máy .
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng would khi bạn nói về điều gì mà đã xảy ra tiếp tục trong quá khứ .
Ví dụ :
– When we were children, we lived by the sea. In summer, if the
weather is fine, we would all get up early và go for a swim .
Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đã sống gần bờ biển. Vào ngày hè, nếu
thời tiết là đẹp, tổng thể chúng tôi thường dậy sớm và đi tắm biển .
– Whenever Richard was angry, he would walk out of the room .
Bất cứ khi nào Richard nổi giận, anh ta thường đi ra khỏi phòng .
Với nghĩa như trên, would tương tự như với used to .
Ví dụ :
– Whenever Richard was angry, he used to walk out of the room .

Bất cứ khi nào Richard nổi giận, anh ta thường đi ra khỏi phòng.

Lưu về và học chăm chỉ đề biết cách dùng Would chính xác nhé. Tham khảo thêm cách học ngữ pháp tiếng Anh của English4u để học hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp
Xem thêm  Fragrance là gì? Có nên dùng mỹ phẩm chứa Fragrance?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button