Tin tổng hợp

thay lời muốn nói trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và nó là một sự nhắc nhở mạnh mẽ và sâu sắc rằng vẻ đẹp đến nhường nào của âm nhạc chính là nó có thể thay lời muốn nói khi không ngôn từ nào có thể diễn tả được, và trong trường hợp của bà Gabby thì đúng là bà không có khả năng nói.

And it’s a very powerful and poignant reminder of how the beauty of music has the ability to speak where words fail, in this case literally speak .

QED

Tôi sớm biết rằng tôi cần phải thay đổi những gì tôi mời vào tâm trí của mình nếu tôi muốn thay đổi những lời tôi nói.

I soon learned that I needed to change what I invited into my mind if I wanted to change the words I used.

LDS

Tôi muốn nói vài lời thay cho tự nhiên vì chúng ta chưa nói nhiều về điều này mấy ngày trước

I want to say a word for nature because we haven’t talked that much about it the last couple days .

QED

Hafizullah Amin từ chối lời mời, nói rằng ông muốn họ từ chức thay vì ăn trưa với họ.

Amin turned down the offer, stating he would prefer their resignation rather than lunching with them.

WikiMatrix

Thay vì thế, Lời Ngài, tức Kinh Thánh nói: “Người nào muốn hãy nhận nước hằng sống miễn phí!”.—Khải-huyền 22:17, Bản Dịch Mới.

Instead, his Word says: “Let anyone that wishes take life’s water free.” —Revelation 22:17.

jw2019

Suy gẫm về Lời Đức Chúa Trời và như thế ghi nhớ những điểm chính cũng sẽ giúp bạn nói từ trong lòng, trả lời một cách chính xác những câu hỏi của những người thành thật muốn tìm hiểu thaynói những gì mà bạn có thể hối tiếc sau này.

Meditating on God’s Word and thus fixing points in your mind will also enable you to speak from the heart, giving sincere inquirers fine answers instead of saying something that you may later regret.

jw2019

Ông Dương, một người mua xe đã trả lời BBC rằng : ” Tôi nghe nói họ sẽ thay đổi chính sách nên tôi muốn mua chiếc xe này trước khi hết năm nay, ”

Xem thêm  Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng: Get On My Nerves Là Gì, Tiếng Anh Giao Tiếp

” I heard that they were going to change the policy, so I wanted to buy this ( car ) before this year was over, ” one buyer, Mr Yang, told the BBC :

EVBNews

Được rồi, một điều nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, rằng sức mạnh của lời nói có thể thay đổi hoàn toàn rất nhiều thứ

So now, I have one last thought, which is that it really makes a difference what we say — the words that come out of our mouth .

QED

Tôi muốn gợi ý bốn viên đá góc nhà, làm nền tảng chắc chắn, để làm chỗ đứng nếu muốn lời nói của ta nên mạnh có sức làm thế giới đổi thay.

I’d like to suggest that there are four really powerful cornerstones, foundations, that we can stand on if we want our speech to be powerful and to make change in the world.

ted2019

3 Như vậy, lời thốt lên trên trời “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Toàn-năng” muốn nói gì?

3 What, then, is meant by the heavenly declaration: “Holy, holy, holy is Jehovah God, the Almighty”?

jw2019

Tôi muốn thay lời cho đất, cho lũ ong, cho cây cối và cho động vật và nói với các bạn về một loại công cụ một công cụ đơn giản mà tôi đã tìm ra

I want to say a word for the soil and the bees and the plants and the animals, and tell you about a tool, a very simple tool that I have found .

QED

Thay vì thế, ngài muốn nói nếu một người bạn thiếu nhiệt tình mà còn đáp lời nài nỉ, thì chắc chắn Cha yêu thương trên trời sẽ đáp lời cầu xin chân thành của tôi tớ ngài!

Rather, he is showing that if an unwilling friend will respond to persistent requests, certainly our loving heavenly Father will respond to the sincere petitions of his faithful servants!

jw2019

Trump liên tục nói rằng nó “chỉ là cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ” và “tôi không tự hào về nó,” và nói ông muốn chuyển sang những nội dung khác, nhưng cuối cùng đã phải trả lời “Tôi chưa làm điều đó.”

Xem thêm  Số Phận Của Hiền❤️Giải Mã Số Phận Người Tên Hiền

Trump said it “was locker room talk” and “I’m not proud of it,” and said he wanted to move on to other things, but finally responded “I have not.”

WikiMatrix

Thay vì thế, khi học Kinh Thánh, nói một cách ví von, chúng ta muốn dành thời gian để dừng chân và chiêm ngưỡng Lời Đức Chúa Trời.

Instead, when studying the Bible, we want to take time to stop and enjoy the scenery, so to speak.

jw2019

Căn bản là, thỉnh thoảng khi cô ấy muốn nói gì đó dù ở nhà hay ở nơi công cộng, tôi sẽ ngắt lời giữa chừng và nói thay cô ấy.

Basically, sometimes when she would go to speak, at home or in public, I would just cut her off mid-sentence and finish her thought for her.

ted2019

Thay vì thế, ngài muốn nói rằng họ đang có cơ hội trở thành môn đồ thật của ngài—nếu tiếp tục ở trong lời ngài và biểu lộ sự bền đỗ.

Rather, he was pointing out that they had before them the opportunity to become his true disciples —provided that they remained in his word, that they showed endurance.

jw2019

Thay vì ở nhà than khóc, tôi muốn nói chuyện với người khác và cho họ biết tại sao niềm tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời về một thế giới không bệnh tật đã thêm sức cho tôi.

Instead of staying at home crying, I wanted to talk to others and tell them why my trust in God’s promise of a world without sickness gave me strength.

jw2019

Khi tìm kiếm ý muốn của Đức Giê-hô-va trong việc thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, Phi-e-rơ trích lời trong Thi-thiên 109:8 nói rằng: “Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức-phận nó đi”.

When seeking Jehovah’s will in the replacement of Judas Iscariot, Peter quoted Psalm 109:8, which states: “His office of oversight let someone else take.”

jw2019

Theo Chi Pu, bối cảnh của lời bài hát là cơ sở của câu chuyện trong video, cả hai đều nói về một cô gái trẻ muốn thay đổi cuộc đời mình một cách tích cực sau một mối quan hệ thất bại.

According to Chi Pu, the song’s lyrical context served as the basis for the video’s narrative, with both depicting a young woman wanting to make a positive change in her life after a failed relationship.

Xem thêm  vít trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

WikiMatrix

(Ê-sai 30:10) Khi ra lệnh cho các nhà tiên tri trung thành phải ngưng nói về những gì “đoan chánh” hay là chân thật, và thay vì thế, hãy nói những gì “vui-thú” hay “huyễn-hoặc”, tức giả dối, các nhà lãnh đạo của Giu-đa cho thấy là họ muốn nghe những lời êm tai.

(Isaiah 30:10) By ordering faithful prophets to stop speaking what is “straightforward,” or true, and to speak instead what is “smooth” and “deceptive,” or false, the leaders of Judah show that they want to have their ears tickled.

jw2019

THẬT là tốt thay khi những người trẻ cho thấy qua lời nói và hành động là họ xem Giê-hô-va Đức Chúa Trời là một đấng có thật mà họ ngưỡng mộ và muốn làm vừa lòng ngài!

HOW fine when young ones speak and act in a way that shows that they view Jehovah God as a real person whom they admire and want to please!

jw2019

Khi bạn bè của ta nói đùa bằng những lời tục tằn hoặc muốn xem một cuốn phim thô bỉ, ta không làm theo chỉ vì không phải không có ai nhìn; thay vì thế ta sống theo điều ta tin.

When your peers tell a crude joke or want to watch a dirty movie, you don’t go along with it just because no one is watching; instead you stand up for what you believe.

LDS

Hãy nhớ tới những lời nói nhân từ và dịu dàng của An Ma: “Này, hỡi anh em, tôi nói cho các người hay, nếu các người có cảm thấy được một sự thay đổi trong lòng mình, và các người có muốn hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi, các người có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không?”

Remember the tender and sweet words of Alma: “Behold, I say unto you, my brethren, if ye have experienced a change of heart, and if ye have felt to sing the song of redeeming love, I would ask, can ye feel so now?”

LDS

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button