Tin tổng hợp

tội phạm in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Rate this post

Đúng, nó là một tên tội phạm.

Well, yeah, he’s a criminal.

OpenSubtitles2018. v3

chúng kiểm soát thế giới tội phạm ngầm trong mọi nhà ngục.

In 1986, they would have ruled the criminal underground inside every prison.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy tống giam nửa số tội phạm của thành phố mà không cần phải đeo mặt nạ.

He locked up half of the city’s criminals, and he did it without wearing a mask.

OpenSubtitles2018. v3

Các tội phạm về cơ bản là tội ác chống nhân loại

The crimes are basically crimes against humanity

QED

Bạn hãy tưởng tượng cảnh này: Bốn tên tội phạm đứng trước cửa hỏi tôi nhiều điều.

Picture this scene: Four gangsters were standing there with questions for me.

jw2019

Giờ tôi là tội phạm đấy à?

Now I’m the criminal here?

OpenSubtitles2018. v3

Tội phạm trên mạng đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cybercrime is out of control.

ted2019

Quan trọng nhất là điều tra cho thấy tội phạm ở trong khu đã giảm gần 30%.

Most important, the findings suggest that crime on the estate has declined by almost 30 percent.

OpenSubtitles2018. v3

Thám tử Jo là người nổi tiếng hay gây rắc rối trong lĩnh vực tội phạm.

Detective Jo is a renowned nuisance within the Major Crimes.

OpenSubtitles2018. v3

Anh thấy thương tiếc cho bọn tội phạm à, Matias?

Do you pity criminals, Matias?

OpenSubtitles2018. v3

Bích Nhãn Hồ Ly là một tội phạm lớn.

Xem thêm  Khách Sạn Có Bao Nhiêu Loại Phòng – Tên Các Loại Phòng Phổ Biến

This Jade Fox is a master criminal.

OpenSubtitles2018. v3

Tội phạm tầm trung, biệt hiệu ” The Toad. ”

Uh, mid-level felon, goes by ” The Toad. “

OpenSubtitles2018. v3

Hắn nhìn y hệt tên tội phạm El Chuẩn Man.

That guy looks exactly like a villain named El Macho.

OpenSubtitles2018. v3

1950) 11 tháng 1: Edgar Ray Killen, tội phạm Hoa Kỳ (s.

1943) January 11 – Edgar Ray Killen, American criminal (b.

WikiMatrix

Không biết cái gì đã lọt vào trong tầng lớp tội phạm nữa.

Don’t know what’s got into the criminal classes.

OpenSubtitles2018. v3

Bà cũng là trợ lý sản xuất 12 tập phim The Wire (Đường dây tội phạm) năm 2003.

She was also Production Secretary on 12 episodes of The Wire in 2003.

WikiMatrix

Cả những tên tội phạm nữa à?

Including the criminals?

OpenSubtitles2018. v3

Thật trùng hợp, chúng tôi đang dự tính hợp nhất hai tập đoàn tội phạm của ta.

Coincidentally, we were just contemplating a consolidation of our criminal enterprises.

OpenSubtitles2018. v3

Tao mới là tên tội phạm vĩ đại nhất!

I’m the greatest outlaw ever!

OpenSubtitles2018. v3

Đặc vụ Coulson và tôi đang cố gắng tìm một tên tội phạm nguy hiểm.

Agent Coulson and I are trying to find a dangerous criminal.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ không phải tội phạm.

I’m not a criminal.

OpenSubtitles2018. v3

Không có nó, khoa học điều tra tội phạm… sẽ không hơn gì một trò chơi đoán mò.

Without them, the science of criminal investigation is a guessing game.

Xem thêm  tao trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đâu phải là tội phạm.

l’m not a criminal.

OpenSubtitles2018. v3

Tội phạm của Gotham hãy coi chừng.

Let Gotham’s criminals beware.

OpenSubtitles2018. v3

CA: Tội phạm ở Mỹ đã giảm đi rất nhiều suốt 3 thập niên qua.

CA: There’s been this huge decline in crime in America over the last three decades.

ted2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button