Tin tổng hợp

tử cung trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó ổn rồi, nhưng người ta đã cắt tử cung của nó.

She’s okay, but they removed her womb.

OpenSubtitles2018. v3

Và thiên sứ Gabriel giáng xuống và đặt hạt giống của Chúa vào tử cung bà.

And the angel Gabriel came down and put God’s seed in her womb.

OpenSubtitles2018. v3

* Có mẹ hoặc chị bị lạc nội mạc tử cung

* Have a mother or sister who had endometriosis

EVBNews

Tôi có thể thấy tròng mắt của anh đang đâm thẳng vào tử cung của tôi.

I can feel your eyeballs in my uterus.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy nên lần này siêu âm tử cung cô ta.

So ultrasound her uterus this time.

OpenSubtitles2018. v3

Bệnh lạc nội mạc tử cung

Endometriosis

EVBNews

Ối, Chúa tôi, tử cung của em đã bị lạnh chưa?

Oh, my God, did your womb get cold?

OpenSubtitles2018. v3

Tử cung sẽ bị bong ra, nghĩa đen là rơi ra khỏi cơ thể.

The uterus would literally fall out of the body.

ted2019

Đây gọi là quá trình phôi bám vào niêm mạc tử cung ; .

This is called implantation .

EVBNews

“Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tửcung?…

“Why from the womb did I not proceed to die?. . .

jw2019

Bé của bạn luôn thích nghi được với cuộc sống bên trong tử cung .

Your baby is constantly adapting to life inside the uterus .

EVBNews

Khoảng 1 3 phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung nhẹ sẽ cảm thấy các triệu chứng tự lành .

Xem thêm  Mô hình lớp học Face-To-Face-Driver của Blended Learning

About one-third of women with mild endometriosis will find that their symptoms resolve on their own .

EVBNews

Cắt bỏ tử cung.

Cut the Crap.

WikiMatrix

Chúng nằm ở khung xương chậu, hai bên tử cung .

They are located in the pelvis, one on each side of the uterus .

EVBNews

2 Thai nhi di chuyển về phía cổ tử cung

2 Movement of fetus toward the birth canal

jw2019

Tôi nói, “Ồ, bây giờ tôi đã cắt bỏ tử cung vì bị ung thư mấy năm trước.

I said, “Oh. Now, I don’t have a uterus, because I had cancer a few years ago.

ted2019

Và khi tử cung chảy máu thì chúng cũng chảy máu.

Then when her uterus was supposed to bleed, everything bled.

OpenSubtitles2018. v3

Không có tử cung thì đừng ý kiến.

No uterus, no opinion.

OpenSubtitles2018. v3

khả năng của trứng được thụ tinh để bám vào tử cung

the ability of the fertilized egg to become implanted in the uterus

EVBNews

Hey, cho họ xem ảnh tử cung của em đi. Aw.

Show them the picture of your uterus.

OpenSubtitles2018. v3

Anh chỉ nói là trứng của em có thể bị khô và rơi khỏi tử cung ý mà.

I’m just saying that your eggs could dry up and fall out of your uterus.

OpenSubtitles2018. v3

Bệnh lạc nội mạc tử cung cũng có thể gây đau thắt lưng .

Endometriosis also may cause pain in the lower back .

Xem thêm  Int Trong Game Là Gì – What Is The Meaning Of Str Int Vit Agi Dex

EVBNews

Vì thế, thi sĩ Đa-vít từng nói: “Chính ngài… che chắn con trong tử cung mẹ.

Indeed, the psalmist David declared: “You kept me screened off in my mother’s womb.

jw2019

Gần cuối tuần thứ 3 thì phôi sẽ bám vào màng trong dạ con, niêm mạc tử cung .

Near the end of this week, the blastocyst will attach itself to the endometrium, the lining of the uterus .

EVBNews

Cơn đau có thể là do có tử cung ẩn trong bụng thằng bé.

Pain could be caused by a blind uterus hidden in his abdomen.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button