Tin tổng hợp

Dị dưỡng là gì trắc nghiệm

  • Tải app VietJack. Xem giải thuật nhanh hơn !

Với câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 22 : Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và nguồn năng lượng ở vi sinh vật có đáp án, tinh lọc sẽ giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 10 .

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng về cấu tạo của vi sinh vật?

Quảng cáo A. Cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn thấy rõ dưới kính hiển vi
B. Tất cả những vi sinh vật đều có nhân sơ
C. Một số vi sinh vật có khung hình đa bào
D. Đa số vi sinh vật có khung hình là một tế bào Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : nhiều vi sinh vật có nhân thật ví dụ như vi nấm .

Câu 2: Môi trường nuôi cấy vi sinh vật mà người nuôi cấy đã biết thành phân hóa học và khối lượng của từng thành phần đó được gọi là

A. môi trường tự nhiên tự tạo
B. thiên nhiên và môi trường dùng chất tự nhiên C. thiên nhiên và môi trường tổng hợp
D. môi trường tự nhiên bán tổng hợp

Hiển thị đáp án

Quảng cáo

Câu 3: Căn cứ vào nguồn dinh dưỡng là cacbon, người ta chia các vi sinh vật quang dưỡng thành 2 loại là

A. Quang tự dưỡng và quang dị dưỡng
B. Vi sinh vật quang tự dưỡng và vi sinh vật quang dị dưỡng
C. Quang dưỡng và hóa dưỡng
D. Vi sinh vật quang dưỡng và vi sinh vật hóa dương

Hiển thị đáp án

Câu 4: Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?

A. Môi trường gồm cao thịt, nấm men, cơm, … là thiên nhiên và môi trường bán tổng hợp
B. Môi trường gồm cao thịt, nấm men, bánh mì, … là môi trường tự nhiên tự nhiên
C. Môi trường gồm nước thịt, gan, glucozo là môi trường tự nhiên bán tổng hợp

Xem thêm  dễ tính trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hiển thị đáp án

Câu 5: Căn cứ để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật gồm

A. Nguồn nguồn năng lượng và khí CO2
B. Nguồn cacbon và nguồn nguồn năng lượng
C. Ánh sáng và nhiệt độ
D. Ánh sáng và nguồn cacbon

Hiển thị đáp án

Câu 6: Nấm và động vật nguyên sinh không thể sinh trưởng trong môi trường thiếu

A. Ánh sáng mặt trời
B. Chất hữu cơ
C. Khí CO2
D. Cả A và B

Hiển thị đáp án

Quảng cáo

Câu 7: Nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của vi khuẩn là

A. Ánh sáng
B. Ánh sáng và chất hữu cơ
C. Chất hữu cơ
D. Khí CO2 Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : ngoài 1 số ít vi sinh vật có năng lực quang hợp như vi trùng lam, còn lại hầu hết những vi sinh vật sử dụng nguồn nguồn năng lượng là chất hữu cơ có sẵn. CO2 là nguồn cacbon .

Câu 8: Nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tảo lục đơn bào là

A. Khí CO2
B. Chất hữu cơ
C. Ánh sáng
D. Ánh sáng và chất hữu cơ

Hiển thị đáp án

Câu 9: Vi khuẩn nitrat sinh trưởng được trong môi trường thiếu ánh sáng và có nguồn cacbon chủ yếu là CO2. Như vậy, hình thức dinh dưỡng của chúng là

A. quang dị dưỡng B. hóa dị dưỡng
C. quang tự dưỡng D. hóa tự dưỡng

Hiển thị đáp án

Câu 10: Trong các vi sinh vật “vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục, nấm, tảo lục đơn bào”, loài vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng khác với các vi sinh vật còn lại là

A. Nấm
B. Tảo lục đơn bào
C. Vi khuẩn lam
D. Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Nấm là loài duy nhất dinh dưỡng theo kiểu hóa dị dưỡng, những loài còn lại dinh dưỡng theo kiểu quang tự dưỡng .

Câu 11: Nhóm vi sinh vật nào sau đây có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ?

Xem thêm  Nang tuyến giáp và cách điều trị

A. Vi sinh vật hóa tự dưỡng
B. Vi sinh vật hóa dị dưỡng
C. Vi sinh vật quang tự dưỡng
D. Vi sinh vật hóa dưỡng Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng là quang dưỡng, sử dụng chất vô cơ để tổng hợp nên chất hữu cơ là tự dưỡng. Tổng hợp hai điều kiện kèm theo trên là vi sinh vật quang tự dưỡng .

Câu 12: Một loại vi sinh vật có thể phát triển trong môi trường có ánh sáng, giàu CO2, giàu một số chất vô cơ khác. Loại sinh vật đó có hình thức dinh dưỡng là

A. quang tự dưỡng
B. quang dị dưỡng
C. hóa dị dưỡng
D. hóa tự dưỡng

Hiển thị đáp án

Câu 13: Một số vi sinh vật thực hiện quá trình hô hấp hiếu khí trong điều kiện

A. Có oxi phân tử
B. Có oxi nguyên tử
C. Không có oxi phân tử
D. Có khí CO2

Hiển thị đáp án

Câu 14: Một số vi sinh vật thực hiện quá trình hô hấp kị khí trong điều kiện

A. Có oxi phân tử
B. Có oxi nguyên tử
C. Không có oxi phân tử
D. Có khí CO2

Hiển thị đáp án

Câu 15: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về hô hấp ở vi sinh vật?

A. Hô hấp hiếu khí là quy trình oxi hóa những phân tử hữu cơ mà chất nhận electron sau cuối là oxi phân tử
B. Hô hấp hiếu khí là quy trình oxi hóa những phân tử vô cơ mà chất nhận electron ở đầu cuối là oxi phân tử
C. Hô hấp kị khí là quy trình phân giải cacbohidrat mà chất nhận electron ở đầu cuối là một phân tử vô cơ không phải là oxi
D. Hô hấp là một hình thức hóa dị dưỡng cacbohidrat

Xem thêm  Wiki Genshin Impact

Hiển thị đáp án

Câu 16: Ý nào sau đây là đúng khi nói về quá trình phân giải 1 phân tử đường glucozo?

A. Sản phẩm ở đầu cuối là khí O2 và H2O
B. Tế bào vi trùng tích góp được 36 ATP
C. Tế bào vi trùng tích góp được 38 ATP, chiếm 40 % nguồn năng lượng của phân tử glucozo
D. Sản phẩm sau cuối là CO2, H2O và 36 ATP

Hiển thị đáp án

Câu 17: Ý nào sau đây là đúng khi nói về quá trình lên men?

A. Lên men là quy trình chuyển hóa hiếu khí
B. Lên men là quy trình chuyển hóa kị khí
C. Quá trình lên men có chất nhận electron sau cuối là những phân tử vô cơ
D. Quá trình lên men có chất nhận electron ở đầu cuối là NO3

Hiển thị đáp án

Câu 18: Chất nhận electron cuối cùng của quá trình lên men là

A. Oxi phân tử
B. Một chất vô cơ không phải là oxi phân tử
C. Một chất hữu cơ
D. NO3 – và SO42 –

Hiển thị đáp án

Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp không tính tiền !

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button