Tin tổng hợp

Tử hình vắng mặt là gì

1.Căn cứ pháp lý

Điều 297 BLTTHS năm năm ngoái pháp luật về hoãn phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm ( 1 ) theo đó Tòa án phải hoãn phiên tòa xét xử khi thuộc một trong những trường hợp sau : Phải biến hóa Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử ( khoản 2 Điều 52 ) ; phải đổi khác Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa xét xử ( khoản 2 Điều 53 ) ; không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để sửa chữa thay thế hoặc phải biến hóa chủ tọa phiên tòa xét xử mà không có Thẩm phán dự khuyết để sửa chữa thay thế theo pháp luật tại khoản 2 Điều 288 BLTTHS thì phải hoãn phiên tòa xét xử ( khoản 3 Điều 288 ) ; Kiểm sát viên bị biến hóa hoặc không hề liên tục thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có kiểm sát viên dự khuyết sửa chữa thay thế ( khoản 2 Điều 289 ) ; bị cáo vắng mặt vì nguyên do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan ( khoản 1 Điều 290 ) ; người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì nguyên do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan, trừ trường hợp bị cáo đồng ý chấp thuận xét xử vắng mặt người bào chữa ( Điều 291 ) ; bị hại, đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ vắng mặt thì tùy từng trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử hoặc vẫn thực thi xét xử ( khoản 1 Điều 293 ) ; người giám định, người định giá gia tài vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử hoặc vẫn thực thi xét xử ( khoản 2 Điều 294 ) ; người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác sửa chữa thay thế thì Hội đồng xét xử quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử ( khoản 2 Điều 295 ). Cần phải xác định, tích lũy bổ trợ chứng cứ, tài liệu, vật phẩm mà không hề triển khai ngay tại phiên tòa xét xử. Cần triển khai giám định bổ trợ, giám định lại. Cần định giá gia tài, định giá lại gia tài.

 Trường hợp hoãn phiên thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu. Hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm có thể phát sinh vào thời điểm trước khi mở phiên tòa hoặc thời điểm bắt đầu phiên tòa. Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

Bạn đang đọc: Tử hình vắng mặt là gì

Thẩm quyền ra quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử thuộc về Hội đồng xét xử, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử đại diện thay mặt Hội đồng xét xử ký quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, BLTTHS năm năm ngoái còn pháp luật trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử vắng mặt hoặc bị đổi khác thì Chánh án Tòa án ra quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử. Quyết định hoãn phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm phải được thông tin ngay cho những người tham gia tố tụng xuất hiện tại phiên tòa xét xử ; gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa xét xử trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định hành động. Quyết định hoãn phiên tòa xét xử có những nội dung chính sau : Ngày, tháng năm ra quyết định hành động ; tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án ; Họ tên Kiểm sát viên thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa xét xử ; Vụ án được đưa ra xét xử ; Lý do của việc hoãn phiên tòa xét xử ; Thời gian, khu vực mở lại phiên tòa xét xử.

2.Những bất cập, vướng mắc quy định về hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm

Quy định tại Điều 297 BLTTHS năm năm ngoái về hoãn phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm đã rõ ràng, đơn cử, dự lường những trường hợp, những trường hợp hoàn toàn có thể phát sinh trước khi mở phiên tòa xét xử hoặc tại phiên tòa xét xử để Tòa án ( Hội đồng xét xử ) ra quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử, tuy nhiên trên trong thực tiễn pháp luật này còn có những chưa ổn, vướng mắc đơn cử như sau : Thứ nhất, BLTTHS năm năm ngoái pháp luật bị cáo có quyền được nhận bản Cáo trạng và Quyết định đưa vụ án ra xét xử, đơn cử khoản 2 Điều 240 BLTTHS năm năm ngoái lao lý : “ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra Cáo trạng, Viện kiểm sát phải giao cho bị can hoặc người đại diện thay mặt của bị can ” ; khoản 1 Điều 286 BLTTHS năm năm ngoái pháp luật : “ Quyết định đưa vụ án ra xét xử được giao cho bị cáo hoặc người đại diện thay mặt của họ, gửi cho người bào chữa, bị hại, đương sự chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa xét xử ”. Tuy nhiên trong trong thực tiễn nhiều trường hợp bị cáo không được giao Cáo trạng, nhận Quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc nhận được Cáo trạng, Quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng không bảo vệ thời hạn luật định và khi bị cáo nhu yếu hoãn phiên tòa xét xử để bảo vệ quyền của bị cáo thì Điều 297 BLTTHS năm năm ngoái chưa có pháp luật đơn cử về nội dung này. Thứ hai, khoản 2 Điều 53 BLTTHS năm năm ngoái lao lý : “ Thẩm phán bị biến hóa là Chánh án Tòa án thì do Chánh án Tòa án trên một cấp quyết định hành động ”, tuy nhiên trường hợp Chánh án Tòa án là Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử do trở ngại khách quan ( bị ốm đau, sự cố giật mình ) thì ai là người ký quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử trước khi mở phiên tòa xét xử. Trường hợp này Phó Chánh án hoàn toàn có thể ký quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử thay Chánh án được không, chính bới lúc này Chánh án không hề ký quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử được và trường hợp này luật chưa có pháp luật. Thứ ba, Điều 297 BLTTHS năm năm ngoái chưa có pháp luật trường hợp hoãn phiên tòa xét xử do sự kiện bất khả kháng hoặc nguyên do trở ngại khách quan mà không hề thực thi mở phiên tòa xét xử được như đại dịch Covid – 19, thiên tai bão, lũ, hỏa hoạn. Ví dụ : Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, thực thi chỉ huy của Thủ tướng nhà nước những địa phương có dịch bệnh Covid – 19 phải triển khai cách ly, giản cách xã hội để phòng chống dịch bệnh ; như vậy để bảo vệ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 những địa phương có dịch bệnh không hề mở phiên tòa xét xử xét xử vụ án được mà phải gia hạn, lê dài thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử, những vụ án đã có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử phải hoãn phiên tòa xét xử, tuy nhiên địa thế căn cứ để hoãn phiên tòa xét xử do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp chưa được nhà làm luật dự liệu để Tòa án ra quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử hoặc trong những trường hợp như thiên tai bão, lũ, hỏa hoạn là những sự kiện, nguyên do bất khả kháng Tòa án không hề mở phiên tòa xét xử được mặc dầu đã có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử, trường hợp này Tòa án phải ra quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử và địa thế căn cứ để hoãn phiên tòa xét xử trong những trường hợp này chưa được lao lý.

Xem thêm  IMS là gì Tổng quan về hệ thống IMS - Tài liệu text

Thứ tư, quá trình giải quyết vụ án, có những trường hợp mặc dù đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng trong thời gian chuẩn bị mở phiên tòa có bị cáo hoặc người tham gia tố tụng gửi yêu cầu đến Tòa án xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do bất khả kháng không thể tham gia tố tụng tại phiên tòa được. Nhận được yêu cầu của bị cáo hoặc của những người tham gia tố tụng như bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người bào chữa…-Tòa án tiến hành xác minh và thấy rằng lý do sức khỏe hoặc lý do bất khả kháng nêu ra là đúng sự thật và chính đáng. Theo quy định hiện hành thì việc vắng mặt này được xác định là căn cứ để hoãn phiên tòa. Tuy nhiên Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không thể ra quyết định hoãn phiên tòa ngay được vì luật không cho phép. Như vậy, trong trường hợp này mặc dù biết trước phiên tòa sẽ phải hoãn nhưng Hội đồng xét xử vẫn phải đợi đến ngày mở phiên tòa mới được ra quyết định hoãn phiên tòa, điều này gây lãng phí chi phí tố tụng, khó khăn đối với những người tham gia phiên tòa ở xa, điều kiện đi lại khó khăn, tốn kém.  

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Qua điều tra và nghiên cứu lao lý về hoãn phiên tòa xét xử, để triển khai xong hơn pháp luật về hoãn phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm, tác giả có 1 số ít yêu cầu, đề xuất kiến nghị như sau : Thứ nhất, Cơ quan có thẩm quyền cần bổ trợ địa thế căn cứ hoãn phiên tòa xét xử tại khoản 1 Điều 297 BLTTHS năm năm ngoái như sau : “ 1. Tòa án hoãn phiên tòa xét xử khi thuộc một trong những trường hợp : a ) Có một trong những địa thế căn cứ lao lý tại những điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật này ; b ) Cần phải xác định, tích lũy bổ trợ chứng cứ, tài liệu, vật phẩm mà không hề thực thi ngay tại phiên tòa xét xử ; c ) Cần triển khai giám định bổ trợ, giám định lại ; d ) Cần định giá gia tài, định giá lại gia tài.

Xem thêm  tổng kho trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đ) Do sự kiện bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà không thể tiến hành mở phiên tòa được.

e) Bị cáo chưa được giao nhận bản Cáo trạng, Quyết định đưa vụ án ra xét xử trong thời hạn quy định của Bộ luật này và bị cáo có yêu cầu hoãn phiên tòa thì Hội đồng xét xử phải hoãn hoãn phiên tòa”

Thứ hai, Cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn trường hợp Chánh án Tòa án là Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử do trở ngại khách quan thì ai là người ký quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử trước khi mở phiên tòa xét xử.

Thứ ba, Cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung quy định trường hợp bị cáo hoặc người tham gia tố tụng gửi yêu cầu đến Tòa án xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do bất khả kháng. Trường hợp này Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa trước khi mở phiên tòa để tránh lãng phí chi phí tố tụng, khó khăn đối với những người tham gia tố tụng ở xa, điều kiện đi lại khó khăn. Theo đó bổ sung khoản 4 Điều 297 BLTTHS năm 2015 “Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa. Trường hợp bị cáo hoặc người tham gia tố tụng gửi yêu cầu đến Tòa án xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do bất khả kháng thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa”.

Thứ tư, Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/9/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành kèm theo về biểu mẫu quyết định hoãn phiên tòa trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án ra quyết định hoãn phiên tòa phần căn cứ các Điều 44, 53, 297, 299, 326 BLTTHS và có căn cứ văn bản ngày tháng năm của Hội đồng xét xử sơ thẩm (phúc thẩm) là phù hợp, tuy nhiên nếu bổ sung căn cứ hoãn phiên tòa “Do sự kiện bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà không thể tiến hành mở phiên tòa được” và “Trường hợp bị cáo hoặc người tham gia tố tụng gửi yêu cầu đến Tòa án xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do bất khả kháng” mà Chánh án Tòa án ký quyết định hoãn phiên tòa trước khi mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tác giả kiến nghị bổ sung thêm biểu mẫu về quyết định hoãn phiên tòa và phần căn cứ tùy từng trường hợp để căn cứ vào các Điều 44, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297 BLTTHS và bỏ phần căn cứ văn bản của Hội đồng xét xử sơ thẩm sẽ phù hợp hơn trên thực tế vì hoãn phiên tòa trước khi mở phiên tòa trong các trường hợp nêu trên không có căn cứ vào văn bản của Hội đồng xét xử sơ thẩm.

Xem thêm  Sơn dưỡng móng tay là gì? 10 sản phẩm được ưa chuộng nhất 2022

Tóm lại : BLTTHS năm năm ngoái đã sửa đổi, bổ trợ lao lý về hoãn phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm rõ ràng, đơn cử hơn so với BLTTHS năm 2003 để xử lý những trường hợp hoàn toàn có thể xãy ra trước khi mở phiên tòa xét xử hoặc tại phiên tòa xét xử mà Tòa án ( Hội đồng xét xử ) xét thấy thiết yếu phải hoãn phiên tòa xét xử để bảo vệ việc xét xử được khách quan, công minh. Tuy nhiên, trên thực tiễn phát sinh những trường hợp Tòa án không hề triển khai mở phiên tòa xét xử xét xử xét xử sơ thẩm vụ án hình sự được cần phải hoãn phiên tòa xét xử, những trường hợp này Điều 297 BLTTHS chưa có lao lý, thế cho nên thiết yếu phải bổ trợ thêm những pháp luật, địa thế căn cứ hoãn phiên tòa xét xử, biểu mẫu hoãn phiên tòa xét xử kèm theo cho những trường hợp này để hoàn thành xong hơn lao lý về hoãn phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm, qua đó bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, bảo vệ xét xử vụ án được khách quan, công minh. Điều 297 BLTTHS năm năm ngoái, lao lý về Hoãn phiên tòa xét xử như sau : ( 1 ) “ 1. Tòa án hoãn phiên tòa xét xử khi thuộc một trong những trường hợp : a ) Có một trong những địa thế căn cứ lao lý tại những điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật này ; b ) Cần phải xác định, tích lũy bổ trợ chứng cứ, tài liệu, vật phẩm mà không hề triển khai ngay tại phiên tòa xét xử ; c ) Cần thực thi giám định bổ trợ, giám định lại ; d ) Cần định giá gia tài, định giá lại gia tài. Trường hợp hoãn phiên tòa xét xử thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu. 2. Thời hạn hoãn phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử. 3. Quyết định hoãn phiên tòa xét xử có những nội dung chính : a ) Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động ; b ) Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án ; c ) Họ tên Kiểm sát viên thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa xét xử ; d ) Vụ án được đưa ra xét xử ; đ ) Lý do của việc hoãn phiên tòa xét xử ;

e) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

4. Quyết định hoãn phiên tòa xét xử phải được chủ tọa phiên tòa xét xử đại diện thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa xét xử vắng mặt hoặc bị đổi khác thì Chánh án Tòa án ra quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử. Quyết định hoãn phiên tòa xét xử phải được thông tin ngay cho những người tham gia tố tụng xuất hiện tại phiên tòa xét xử ; gửi cho Viện kiêm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa xét xử trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định hành động ”.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button