Tin tổng hợp

tự hỏi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Con tự hỏi con có gì từ cha mẹ nữa.

I wonder what else of yours I have.

OpenSubtitles2018. v3

Câu đầu tiên phải tự hỏi mình…

The first question to ask yourself

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tự hỏi mình sẽ bị gia đình hay Cha Thiên Thượng quên lãng không.

I wondered if I would be forgotten by my family or by my Heavenly Father.

LDS

Các môn đồ chắc hẳn tự hỏi ngài sắp làm gì đây.

His followers must have wondered what he was going to do.

jw2019

Trong khi bài giảng kết thúc, nhiều người tự hỏi: ‘Không biết năm tới sẽ có gì?’

As the talk was concluding, many wondered, ‘What can we look forward to next year?’

jw2019

Bạn tự hỏi: “Bạn ấy đọc được suy nghĩ của mình sao?”.

Was she reading my mind?’ you think to yourself.

jw2019

Và tôi bắt đầu tự hỏi

And I’m startin’to wonder

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tự hỏi bố cậu giờ đang làm gì

I wonder what he’ s doing now

opensubtitles2

Nhưng bạn hãy tự hỏi: ‘Tôi có khác gì không nếu ở trong hoàn cảnh đó?’

But ask yourself, ‘How different would I be under those circumstances?’

jw2019

Tớ luôn tự hỏi: tại sao mình luôn xếp thứ 2?

I was second when I entered the school

QED

Chúng ta có những ân phước nào? Và chúng ta nên tự hỏi điều gì?

Xem thêm  Sở hữu toàn dân là gì? Quy định của pháp luật về sở hữu toàn dân

What blessings do we have, and what should we ask ourselves?

jw2019

Chúng tôi chỉ tự hỏi: Liệu hiết kế có thể giúp tái thiết lòng tin?

We asked ourselves simply: Can design help rebuild trust?

ted2019

Em tự hỏi không biết bà ấy còn sống không.

Well, I wonder if she’s still alive.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi luôn tự hỏi về những lý do

I’ve always wondered about the reasons.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã tự hỏi khi cô sẽ đề cập đến Motty.

I had been wondering when she was going to mention Motty.

QED

Tôi thường tự hỏi mình điều đó.

I ask myself that frequently.

ted2019

Các anh chị em tự hỏi mình có thể làm gì nữa để mang họ trở lại.

You wonder what more you can do to bring them back.

LDS

Khi một người phối ngẫu qua đời, thì người bạn đời sẽ tự hỏi câu hỏi đó.

When a spouse dies, a companion will wonder.

LDS

Tôi tự hỏi có lẽ mình nên vào trong đợi.

I was wondering maybe I come inside and wait.

OpenSubtitles2018. v3

Một lần nữa chúng ta có thể tự hỏi: “Ai đã phái Chúa Giê-su đến?

Again, we have to wonder: ‘Who sent Jesus?

jw2019

Tôi đang tự hỏi anh lần mò được chuyện quần lót của tôi khi nào.

Xem thêm  Tinh dầu (Essential Oil) là gì và có công dụng như thế nào? - Tin Tức VNShop

I was wondering when you’d get around to my panties.

OpenSubtitles2018. v3

Anh tự hỏi liệu anh có đến tìm em trong những giấc mơ hàng đêm.

I wonder if I come to you at night, in dreams.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng hãy tự hỏi: “Tháng trước mình xài bao nhiêu?

But ask yourself: ‘How much money did I spend during the past month?

jw2019

Bạn đã bao giờ tự hỏi có tất cả bao nhiêu nguyên tử trong vũ trụ chưa?

Have you ever wondered how many atoms there are in the universe?

QED

Người ta tự hỏi, làm thế nào họ đã xây dựng các mái vòm?

People wondered, how did they build the dome?

QED

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button