Tin tổng hợp

Tự kỷ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đứa cháu ngoại trai của tôi là Joseph mắc bệnh tự kỷ .

My grandson Joseph has autism.

LDS

Thêm vào đó, có vài tác nhân gây nhiễm trùng cũng có khả năng gây tự kỷ.

In addition, there can be some infectious agents that can also cause autism.

ted2019

Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu và nói một chút chính xác thì tự kỷ là gì.

I think I’ll start out and just talk a little bit about what exactly autism is.

QED

Bệnh tự kỷ được điều trị như thế nào ?

How Is Autism Treated ?

EVBNews

Trẻ mắc bệnh tự kỷ có thể khó học nói .

Spoken language can be hard for kids with autism to learn .

EVBNews

Hầu hết trẻ mắc bệnh tự kỷ đều không thích thay đổi lề thói hàng ngày .

Most kids with autism do n’t like changes in routines .

EVBNews

Các bạn biết đấy. vấn đề là, tự kỷ có nhiều mức độ.

You know, the thing is, autism comes in different degrees.

QED

Sống với bệnh tự kỷ

Living With Autism

EVBNews

Hay đó là người mẹ của một đứa trẻ tự kỷ?

Or was it as a mother of an autistic child?

ted2019

Và thú nuôi cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của trẻ bị bệnh tự kỷ .

And animals easily hold the attention of children with autism .

EVBNews

Tự kỷ luật nằm trong bảng danh sách những sự việc mà Krishnamurti không trao tặng.

Xem thêm  Sê nô là gì ? Chi tiết cấu tạo Sê nô mái nhà dân dụng

Self-discipline joins the list of things which Krishnamurti does not offer.

Literature

Giờ thì, các bạn muốn hiểu tự kỷ, loài vật.

Now, if you want to understand autism, animals.

QED

Em muốn mở một trại hè cho các đứa trẻ bị chứng tự kỷ

I wanna open up a summer camp for autistic kids.

OpenSubtitles2018. v3

Vì có mắc chứng tự kỷ hay không, sự khác biệt giữa chúng ta

Because autistic or not, the differences that we have

QED

Hắn tự kỷ mà.

You know he’s IA .

OpenSubtitles2018. v3

Vấn đề giác quan là vấn đề thường gặp của trẻ bị tự kỷ .

Sensory issues are common among children with autism .

EVBNews

Nguyên nhân gây bệnh tự kỷ là gì ?

What Causes Autism ?

EVBNews

Như nhiều đứa trẻ tự kỷ khác tâm hồn cậu bé bị giam giữ bên trong cơ thể.

Like many autistic children, his mind was locked inside his body.

ted2019

Trên thực tế, theo đánh giá hiện tại có 200 đến 400 gene khác nhau có thể gây tự kỷ.

In fact, the current estimates are that there are 200 to 400 different genes that can cause autism.

ted2019

Đối với họ, tự kỷ có tính tàn phá thật đáng sợ.

And for them, autism was devastating.

QED

Như Bryan chẳng hạn. Cậu mắc bệnh xơ não củ (tuberous sclerosis), động kinh và chứng tự kỷ.

Bryan, for example, suffers from tuberous sclerosis, seizures, and autism.

Xem thêm  giày trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

jw2019

Bài báo này đã đưa ra một câu chuyện khác về tự kỷ.

The paper offered an alternate story of autism.

ted2019

Thật khó xác định xem một đứa trẻ có bị tự kỷ hay không .

Figuring out if a kid has autism can be difficult .

EVBNews

Autism (tự kỷ).

L’autisme .

WikiMatrix

Victor là cái tên tự kỷ.

Victor was my nerd name.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button