Tin tổng hợp

Tứ Xuyên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

“Di Tứ Xuyên”.

“Fire at Havre“.

WikiMatrix

Đây là món ăn nổi tiếng của người Tứ Xuyên.

This is the famous dish of Szechwan.

OpenSubtitles2018. v3

Khu vực Tứ Xuyên thời cổ có niềm tin tôn giáo và thế giới quan riêng biệt.

The region had its own distinct religious beliefs and worldview.

WikiMatrix

Ta muốn nấu món đầu bò theo phong cách người Tứ Xuyên.

I want to cook Szechwan’s style of Ox head.

OpenSubtitles2018. v3

Tứ Xuyên

Szechuan

OpenSubtitles2018. v3

1936 và 1941 Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến 5 triệu và 2,5 triệu người chết.

1936 and 1941 Sichuan Province China resulting in 5 million and 2.5 million deaths respectively.

WikiMatrix

Năm 1997, khi chia tách, tổng dân số của Trùng Khánh và Tứ Xuyên là 114.720.000 người.

In 1997 when Sichuan split, the sum of the two parts was recorded to be 114,720,000 people.

WikiMatrix

Tháng 5 năm 1974 : trận động đất 7,1 độ rích te xảy ra ở Tứ Xuyên và Vân Nam .

May 1974 : magnitude quake hits Sichuan and Yunnan .

EVBNews

Loài này có ở Tứ Xuyên ở Trung Quốc, có ở around 1,300 mét altitude.

This species is found in Colombia, at an altitude of approximately 8000 feet .

WikiMatrix

Đi Tứ Xuyên để làm gì?

What’s she doing in Denmark?

OpenSubtitles2018. v3

… và thay vì rắc muối tắm vào thùng nước, thì con lại mới rắc hạt tiêu Tứ Xuyên.

Xem thêm  Tiểu luận Vi sinh vật chỉ thị - Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

… and instead of adding bath salts to the water, you just added Szechuan peppercorns.

OpenSubtitles2018. v3

Riêng tỉnh Tứ Xuyên đã có trữ lượng 13,3% quặng sắt, 93% quặng titanium, 69% vanadium, 83% cobalt của toàn quốc.

The Panxi region alone possesses 13.3% of the reserves of iron, 93% of titanium, 69% of vanadium, and 83% of the cobalt of the whole country.

WikiMatrix

Đó là món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên đó.

That is the famous Szechwan dish.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao đầu bếp Tứ Xuyên lại coi nó như là một của báu?

Why the Szechwan cook view this as treasure?

OpenSubtitles2018. v3

Sư phụ, tại sao ông ta lại gọi một món Tứ Xuyên trong một nhà hàng Quảng Châu nhỉ?

Master, why does he order Szechwan food in a Cantonese restaurant?

OpenSubtitles2018. v3

Chuột nhảy Tứ Xuyên (Eozapus setchuanus) từ Trung Quốc có thể được xác định bằng dấu ‘Y’ trên bụng.

The Sichuan jumping “yeti” mouse (Eozapus setchuanus) from China can be identified by the ‘Y’ marking on its belly.

WikiMatrix

Tháng 5 năm 2008 : trận động đất 7,9 độ làm rung chuyển tây nam tỉnh Tứ Xuyên ; gần 90.000 người chết hoặc mất tích

May 2008 : 7.9 magnitude earthquake hits southwestern province of Sichuan ; nearly 90,000 dead or missing

EVBNews

Hươu sao Tứ Xuyên được phát hiện vào năm 1978 và đã được chứng minh là một phân loài khác biệt.

It was discovered in 1978 and was proven to be a distinct subspecies.

Xem thêm  vui sướng trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

WikiMatrix

Archiatriplex G.L.Chu, với chỉ một loài: Archiatriplex nanpinensis G.L.Chu: đặc hữu tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Archiatriplex G.L.Chu, with only one species: Archiatriplex nanpinensis G.L.Chu: endemitic in the Chinese province Sichuan.

WikiMatrix

Miêu tả sớm nhất về súng cầm tay là một bức điêu khắc ở một hang động ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

The earliest depiction of a firearm is a sculpture from a cave in Sichuan, China.

WikiMatrix

Marumba fenzelii fenzelii (Thiểm Tây và Tứ Xuyên in China) Marumba fenzelii connectens Mell, 1939 (Shanxi in China) ^ “CATE Creating a Taxonomic eScience – Sphingidae”.

Marumba fenzelii fenzelii (Shaanxi and Sichuan in China) Marumba fenzelii connectens Mell, 1939 (Shanxi in China) “CATE Creating a Taxonomic eScience – Sphingidae”.

WikiMatrix

Ngoài ra, ông cũng rất yêu thích du lịch và đã đi thăm gần hết các ngọn núi nổi tiếng ở Tứ Xuyên.

He also enjoyed touring the country and had visited almost all the famous mountains in Sichuan.

WikiMatrix

Trận động đất xảy ra gần hai năm sau trận động đất dữ dội ở miền tây Tứ Xuyên, cướp đi 68.000 sinh mạng .

The quake comes nearly two years after the massive western Sichuan earthquake, which claimed 68,000 lives .

EVBNews

(Tình trạng của miền tây bắc thì hơi mâu thuẫn, vì nó được liên kết bởi khu vực tây bắc và miền Tứ Xuyên).

(The status of the northwest was slightly ambivalent, as it had links with the northern region and Sichuan).

WikiMatrix

Cùng năm đó, ông trở về Trung Quốc và trở thành giáo sư sinh học tại Đại học Tứ Xuyên cho tới khi mất.

Xem thêm  Please enter your email address nghĩa là gì

In the same year, he returned to China and became a biology professor at Sichuan University till his death.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button