Tin tổng hợp

việc học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhưng chúng tôi muốn biết xem ngoài việc học ra, anh còn có sinh hoạt nào nữa.

But we would be interested to know what your activities are outside of your studies.”

LDS

Cũng cân nhắc việc học các đoạn khác được liệt kê trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư.

Also consider studying other passages listed in the Topical Guide.

LDS

Làm điều sau đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

In your scripture study journal, do the following:

LDS

Hỗ Trợ Việc Học Tập Phúc Âm trong Nhà

Support Gospel Learning in the Home

LDS

Việc Học Thánh Thư Cho Chúng Ta Biết Ý Muốn của Thượng Đế

The Study of the Scriptures Tells Us God’s Will

LDS

Buổi nhóm dành cho việc học Kinh Thánh

A Meeting Designed for Studying the Bible

jw2019

Do đó việc học hỏi Kinh-thánh cá nhân là điều thiết yếu.

That is why personal Bible study is essential.

jw2019

• Cyril và Methodius là ai, và họ đã cống hiến gì cho việc học hỏi Kinh Thánh?

• Who were Cyril and Methodius, and what contribution to Bible study did they make?

jw2019

Thành viên Yookyung rời nhóm vào tháng 4 năm 2013 để tập trung cho việc học.

Hong left the group in April 2013 to focus on her studies.

WikiMatrix

Bạn hãy giúp con thấy rõ lợi ích thiết thực của việc học.

Xem thêm  Dữ liệu vecter và raster phân tích và so sánh có điểm gì khác nhau

Finally, help your children see the practical benefits of study.

jw2019

Việc học biết về danh riêng của Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì đối với người ta?

What effect can learning God’s personal name have on people?

jw2019

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc học thêm thì mục tiêu của bạn là gì?

If you are considering such education, what is your goal?

jw2019

Theo đuổi một lề lối tốt về việc học hỏi cá nhân và tham dự buổi họp.

Pursue a good routine of personal study and meeting attendance.

jw2019

• Cần phải suy xét điều gì khi nói đến giá phải trả cho việc học lên cao?

• What must be considered when counting the cost of pursuing higher education?

jw2019

Niềm Vui của Việc Học Hỏi

The Joy of Learning

LDS

Tại sao việc học hỏi Kinh-thánh, tra cứu và suy ngẫm là điều thiết yếu?

Why are Bible study, research, and meditation essential?

jw2019

Bạn theo chương trình nào cho việc học hỏi cá nhân hoặc gia đình?

What program do you follow for family or personal study?

jw2019

Sự cải đạo là mục tiêu của tất cả việc học hỏi và giảng dạy phúc âm.

Conversion is the goal of all gospel learning and teaching.

LDS

Việc học tập trong tương lai sẽ như thế nào?

What’s learning going to be like?

QED

Đường lối khôn ngoan là biết đến “lời” của Chúa Giê-su qua việc học hỏi Kinh Thánh.

Xem thêm  Sắc ký khối phổ ký là kỹ thuật tách các cấu tử ra khỏi hỗn hợp đo ái lực khác nhau

The wise course is to get to know Jesus’ “word” through a study of the Bible.

jw2019

Hãy nhớ rằng việc học tiếng Anh đòi hỏi phải có thực hành

Remember that learning English requires action

EVBNews

Vai trò của việc học hỏi và suy gẫm

The Role of Study and Meditation

jw2019

Việc học hành này sẽ có lợi trong suốt đời bạn.

Such schooling will serve you well throughout your life.

jw2019

Thế nên việc học hỏi có hệ thống và tham dự nhóm họp không cần thiết.

Therefore, systematic study and meeting attendance are unnecessary.

jw2019

Bạn có thể định những mục tiêu thiết thực nào cho việc học hỏi?

What realistic study goals could you set?

jw2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button