Tin tổng hợp

viên phấn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bây giờ trong trang này, màu trắng là viên phấnviên phấn này lấy từ biển ấm.

Now, in this slide the white is chalk, and this chalk was deposited in a warm ocean.

ted2019

Còn đây là một viên phấn.

Now, here’s a piece of chalk.

ted2019

” Dùng viên phấn vẽ một cánh cửa bất kỳ trong phòng người ”

” Use the chalk to trace a door anywhere in your room. “

OpenSubtitles2018. v3

Và một điều đáng kinh ngạc về phân của linh cẩu, đó là viên phấn tuyệt vời.

And the incredible thing about hyena shit is, it makes great chalk.

ted2019

Khi Tyson được tám tháng, nó nuốt một viên phấn nó nhặt được trên thảm.

When Tyson was eight months old, he aspirated a piece of chalk that he had found on the carpet.

LDS

Và tôi sẽ gợi ý rằng mẩu than này cũng thú vị như viên phấn này.

And I’ll suggest that this coal is about as exciting as this chalk.

ted2019

Viên phấn kẹt trong cổ họng của Tyson, và nó ngừng thở.

The chalk lodged in Tyson’s throat, and he quit breathing.

LDS

Mẹ em từng nói nó trông giống như viên phấn vẽ trên trời.

My mom used to say that it looked like an Etch A Sketch up there.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi cũng muốn các bạn xem đây là bảng đen và tôi cũng đã sử dụng một vài viên phấn ở đây.

Xem thêm  Vietcombank là ngân hàng gì? Tên tiếng Anh của Vietcombank?

And I’d like you to imagine that that’s a blackboard, and I just used some chalk on there.

ted2019

Tiếp cận với những học viên phấn đấu để nói tiếng Anh tạo cho chúng tôi một ý niệm về những vấn đề chúng tôi sẽ phải đối phó khi học một ngôn ngữ khác.

Mingling with the foreign students who struggled with English gave us a taste of the problems we would face when learning another tongue.

jw2019

Trong trò chơi này bạn chọn 1 lớp chia thành 2 đội, mỗi nhóm ở một bên sân chơi, giáo viên sẽ lấy một viên phấn và chỉ viết một con số lên mỗi cái lốp xe

And in Match Me, you take the class, divide it into two teams, one team on each side of the playground, and the teacher will take a piece of chalk and just write a number on each of the tires.

QED

Vì một hạt phấn hoa cỏ lúa mạch đen có thể giữ tới 700 những viên phấn nhỏ này, chỉ dài từ 0.6 đến 2.5 um, nghĩa là đủ nhỏ để tới được những đường thở thấp hơn trong phổi.

A rye grass pollen grain can hold up to 700 tiny starch granules, measuring 0.6 to 2.5 μm, small enough to reach the lower airways in the lung.

WikiMatrix

Viên phấn được cấu tạo bởi các sinh vật phù du rơi từ mặt biển tới đáy biển, do đó 90% trầm tích ở đây là xương các sinh vật sống, do đó bạn có lớp mỏng vài milimet màu đỏ này, đây là viên đá màu đen.

Xem thêm  Sạm trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

The chalk itself’s composed by plankton which has fallen down from the sea surface onto the sea floor, so that 90 percent of the sediment here is skeleton of living stuff, and then you have that millimeter-thick red layer, and then you have black rock.

ted2019

Viên phấn được cấu tạo bởi các sinh vật phù du rơi từ mặt biển tới đáy biển, do đó 90% trầm tích ở đây là xương các sinh vật sống, do đó bạn có lớp mỏng vài milimet màu đỏ này, đây là viên đá màu đen.

The chalk itself’s composed by plankton which has fallen down from the sea surface onto the sea floor, so that 90 percent of the sediment here is skeleton of living stuff, and then you have that millimeter- thick red layer, and then you have black rock.

QED

Vậy điều này, ví dụ, khi bạn nhìn nhưng con ong bay xung quanh những loài thực vật nhỏ bé này, và chúng thu phấn hoa, những viên phấn hoa mà chúng thu được, chúng giữ trong chân chúng và mang về tổ,, và đó là thứ tạo nên tổ ong, sáp bên trong tổ ong.

So this, for example, when you see bees flying around these little plants, and they’re collecting pollen, those pollen grains that they’re collecting, they pack into their legs and they take it back to the hive, and that’s what makes the beehive, the wax in the beehive .

QED

Ta thấy rằng các sinh viên thường rất phấn khích khi họ có thể sử dụng được điều này.

Xem thêm  Cấu Trúc Dạng Bài “ To What Extent Là Gì ? What Extent In Vietnamese

We find that students get very excited when they can use this.

ted2019

Một giám sát viên đặc biệt phấn khích khi nghĩ mọi việc sẽ trở nên có tổ chức, sắp xếp hơn.

One supervisor was particularly enthusiastic about the prospect of getting better organized.

Literature

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button