Tuyên bố khả năng tiếp cận

Cam kết của chúng tôi về khả năng tiếp cận

Mbfamily.vn cam kết làm cho nội dung trang web của chúng tôi có thể truy cập được và thân thiện với người dùng đối với mọi người. Nếu bạn gặp khó khăn khi xem hoặc điều hướng nội dung trên trang web này hoặc nhận thấy bất kỳ nội dung, tính năng hoặc chức năng nào mà bạn cho rằng người khuyết tật không thể truy cập đầy đủ, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi bằng cách gửi email tới Mbfamily.vn@gmail.com hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi (https://nhungcaunoihay.info/lien-he/) với “Truy cập bị vô hiệu hóa” trong dòng chủ đề và cung cấp mô tả về tính năng cụ thể mà bạn cảm thấy không thể truy cập đầy đủ hoặc một đề xuất để cải thiện. Chúng tôi coi trọng phản hồi của bạn và sẽ xem xét phản hồi đó khi chúng tôi đánh giá các cách để đáp ứng tất cả khách hàng và các chính sách trợ năng tổng thể của chúng tôi. Ngoài ra, mặc dù chúng tôi không kiểm soát các nhà cung cấp như vậy, nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích các nhà cung cấp nội dung kỹ thuật số của bên thứ ba cung cấp nội dung có thể truy cập và thân thiện với người dùng.